Građanski nadzor privatizacije medija u Srbiji

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava i Užički centar za ljudska prava i demokratiju, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, započeli su realizaciju projekta „Građanski nadzor privatizacije medija u Srbiji“.

Privatizacija medija (preciznije: izlazak države iz vlasništva u medijima) je kamen spoticanja od samog početka medijskih reformi u Srbiji posle 2000. godine. Taj proces tranzicije vlasništva i pripadajućih prava u sredstvima informisanja, sa države (na raznim nivoima i pojavnim oblicima – od Vlade, preko lokalnih samouprava, do javnih preduzeća) na komercijalne ali i neprofitne, u svakom slučaju od države nezavisne subjekte suštinski je važan za razvoj naše zemlje ne samo zbog usklađivanja sa EU, nego prvenstveno radi sprečavanja direktnog uticaja izvršne vlasti na javno informisanje građana.

Prelazna rešenja u proteklih nekoliko godina, najčešće tenderi i konkursi za javno informisanje ‘na lokalu’, pokazali su se kao jedan od generatora korupcije: bilo da su ‘uspeli’ sa za medije ponižavajućim zahtevima o ‘dnevnom praćenju aktivnosti gradonačelnika’ i sl, ili su dosledno rušeni inicijativom organizacija građanskog društva i nezavisnih medija, uz razne subvencije lokalnih vlasti ‘podobnim’ medijima i međusobne ‘ugovore o poslovnoj saradnji’, učvršćivali su sve širu percepciju medija u Srbiji ne više kao ‘žrtve korupcije’, nego kao jednog od punopravnih učesnika u tome. Sledstveno, poverenje građana u medije nastavilo je da zabrinjavajuće opada.

Posle dugog zatezanja i pod neskrivenim uslovljavanjem EU, novi set medijskih zakona u Srbiji usvojen je avgusta 2014. i za narednu godinu oročio završetak privatizacije medija i početak projektnog finansiranja javnog informisanja – dva lica iste medalje. Uz očekivane opstrukcije, produžavanje rokova i sl. to je ipak ključna nova prilika za ovaj veliki reformski korak.

Brošura