Grad Bor prvi u Srbiji koji će deo sredstava izdvojiti za informisanje mladih

Grad Bor prva je lokalna samouprava u Srbiji koja je podržala inicijativu “ZA sadržaje za mlade” koju je pokrenulo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres” sa ciljem unapređenja informisanja mladih i podsticanja kreiranja sadržaja za mlade.

Protokol o saradnji između Grada Bora i PU „Lokal pres“ potpisan je u ponedeljak, 26. oktobra, u Skupštini grada Bora.

– Ovo je prilika da kroz saradnju sa sektorom civilnog društva jačamo kapacitete naših mladih kako bi mogli da učestvuju u izveštavanju i pravljenju sadržaja za naše najmlađe sugrađane, kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Grad Bor za dve godine kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa 13,92% sredstava dodelo projektima koji su bili namenjeni informisanju mladih i o mladima, dok je prosek u 10 gradova i opština obuhvaćenih istraživanjem Lokal Presa 5,67%.

Potpisivanjem protokola o saradnji Grad Bor se saglasio da ubuduće deo sredstava iz lokalnog budžeta nameni informisanju mladih, kako bi obezbedio kontinuitet u produkciji sadržaja za mlade.

– Saradnja sa Local presom i ovaj veliki projekat nam daje obavezu da u narednom periodu, bez obzira što smo se prethodnih godina institucionalno bavili mladima. Od izrade Lokalnog akcionog plana za mlade, formiranja Doma omladine i rada Kancelarije za mlade, rekao je Milikić.

PU “Lokal pres” će gradu pružiti podršku u kreiranju nepohodnih dokumenata na osnovu kojih će odluka biti doneta i sprovedena kroz lokalne budžete, tako i u obučavanju lokalnih medija za kreiranje sadržaja za mlade i uključivanje mladih u redakcije. Pored toga, kroz različite radionice mladi iz Bora biće obučavani za kreiranje medijskih sadržaja, a nastavnici za unapređivanje medijske pismenosti mladih.

Zagovaračka inicijativa „ZA sadržaje za mlade“ sprovodi se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“  koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Foto: Ivan Mitrović, Bor030