Godišnja medijska nagrada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti – Rok 15.09.2018.

Povodom 16. novembra Međunarodnog dana tolerancije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, četvrtu godinu za redom dodeljuje Godišnju medijsku nagradu za najbolje medijske tekstove i priloge na temu borbe protiv diskriminacije i promovisanja ravnopravnosti i tolerancije.
Pravo na učešće imaju novinari i novinarke svih štampanih i elektronskih, lokalnih i nacionalnih medija registrovanih u Srbiji, koji su objavili tekstove/priloge na teme konkursa, u periodu od 15. septembra 2017. do 15. septembra 2018. godine.
Iz iste medijske kuće na konkursu može da učestvuje više novinara/novinarki, ali samo sa po jednim prilogom/tekstom.
Kriterijumi na osnovu kojih će se učesnici/ce ocenjivati su: prepoznavanje fenomena diskriminacije, doprinos smanjivanju stereotipa i predrasuda, afirmativno izveštavanje, promovisanje ravnopravnosti i upotreba rodno osetljivog jezika.
U obzir će se uzimati radijski i televizijski prilozi u trajanju od najduže 3 minuta, i najduže 30 minuta za reportaže.
Medijske tekstove i priloge potrebno je poslati u periodu od 15. juna do 15. septembra 2018. godine na: poverenik@ravnopravnost.gov.rs.
Prijava za konkurs treba da sadrži medijski prilog/tekst i kraću biografiju sa kontaktima autora/autorke.
Format prijave: za radio i televiziju – link sa emitovanim prilogom, za štampane i internet medije – link i objavljen tekst u PDF formatu.
Dobitnici/ce prve nagrade posetiće institucije i medije jedne od evropskih zemalja koja ima dobre prakse u zaštiti ljudskih prava.
Nagrade se dodeljuju u tri kategorije:
– prva, druga i treća za radijski/TV prilog;
– prva, druga i treća za štampani/tekst na internetu;
– prva, druga i treća za radio/TV reportažu u trajanju do 30 min.
Stručni žiri čine: dobitnice prve nagrade u sve tri kategorije za 2017. godinu Jelena Jorgačević Kisić (Vreme), Tamara Tankosić (RTS), Jovana Polić (Produkcija JSP), šefica Odeljenja za medije Misije OEBS-a u Srbiji Gordana Janković i šefica Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Antigona Andonov.
Najbolji medijski prilozi na konkursu i imena autora i autorki biće proglašeni na Godišnjoj konferenciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 16. novembra 2018. godine, a potom na sajtu i fejsbuk stranici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Misije OEBS-a.
Verujemo da će Vaš medij prepoznati značaj i važnost ovog konkursa, te da ćete ohrabriti svoje kolege i koleginice da se prijave na konkurs. Za sve dodatne informacije možete se obratiti mejlom Danijeli Šegan danijela.segan@ravnopravnost.gov.rs 064/88-98-729, ili Zlatani Maletić zlatana.maletic@ravnopravnost.gov.rs 064/88-98-720.