Fond za profesionalnu podršku u planovima Lokal presa

Bolja ponuda usluga i veći broj  zajedničkih aktivnosti Asocijacije „Lokal
pres”  prema  članicama rezultat su razvoja Biznis plana PU
„Lokal pres” koji će do kraja juna 2009. godine dobiti svoje konačno obličje

 

Razvojne
aktivnosti  PU „Lokal pres” u periodu od
2009 do 2012. godine  bile su tema  razmatranja 
članova Upravnog
odbora koji je održan u  Kragujevcu polovinom maja. Izrada biznis plana PU „Lokal pres” finansirana je od strane  stalnog partnera Švedskog Helsinškog
komiteta, a u njegovoj izradi kao konsultant agažovana je gospođa Gordana
Svirac.

 

U narednom periodu, PU „Lokal pres“ će 
članstvu ponuditi edukaciju, povezivanje i stupanje u kontakt sa
lokalnim upravama, sa nevladinim organizacijama, zajednički marketing, redefinisanje
odnosa između Asocijacije i članstva, izrada redizajna za
postojeće novine, usluga dizajna i redizajna web
sajtova, tehnička podrška i održavanje,
projektovanje i postavljanje računarske mreže u redakcijama, pravna
pomoć u naplati potraživanja i ostala zastupanja koja se ne zasnivaju na
tužbama po Krivičnom i Zakonu o javnom informisanju, izrada pravnih akata i pomoć pri osnivanju pravnih lica, osnivanje Fonda za profesionalnu podršku
lokalnim medijima, potom Medijatorskog kluba- rešavanje problema između pravnih lica članica i zaposlenih na miran način pre izlaženja na sud, dokumentacionog
centra (za ugovore sa lokalnim upravama, za dostupnost informacija), pisanje
projekata za potrebe članica ponaosob, zajednička istraživanja, kreiranje i
sprovođenje propagandnih kampanja lokalnih novina, povezivanje lokalnih novina i srednjoškolskih novina (letnji kampovi, praksa u lokalnim novinama, obrazovanje male podasocijacije
srednjoškolskih novina) pisanje projekata, realizacija i implementacija
projekata za potrebe ove skupine, osnivanje zajedničke kolporterske mreže u lokalnim sredinama, objedinjena nabavka papira, kadrovska ispomoć u uspostavljanju i organizaciji marketing sektora svake novine (trening in house), izrada planova prihoda, anketiranje lokalnih oglašivača, osmišljavanje akcija, formiranje cenovnika i cenovne politike.