FakeNews Tragač: Dezinformacije o koroni postaju viralne

Netačni sadržaji o virusu korona imaju izrazit viralni potencijal, pokazuju podaci FakeNews Tragača. Ova organizacija iz Novog Sada objavila je opsežnu studiju o pojavi Fake News-a u Srbiji u vrijeme korone, pod nazivom Korona virus i infodemija u Srbiji.

 

Istraživački tim FakeNews Tragača detektovao je u periodu od 12. marta do 12. aprila 2020. godine ukupno 43 lažna i manipulativna narativa o pandemiji virusa korona, koji su ukupno preneti 241 put u različitim onlajn i tradicionalnim medijima, pri čemu su detektovani sadržaji samo na Fejsbuku šerovani više od 220.000 puta.

 

– Kao lažne narative posmatramo one koji su primarno zasnovani na dezinformacija-ma, dok manipulativni mogu da sadrže i elemente istine, ali naslovom ili drugim elementom objave navode na pogrešan zaključak, objašnjava se su ovoj studiji.

 

Neki od uočenih lažnih narativa potiču iz stranih izvora, pa su prevedeni na srpski i preneti putem medija i aplikacija za komuniciranje, ali su ipak dominantni sadržaji izvorno nastali u Srbiji, budući da čine više od dve trećine (71%) ukupnog korpusa.

 

Najviralnija lažna vest bila je da je Kina proglasila kraj epidemije (29. mart), a prenela su je najmanje 43 medija i dostigla je gotovo 47.000 šerova. Među mejnstrim medijima, najviše kreiranih i prenetih lažnih narativa uočeno je u Informeru (12/43), Srbiji danas (12/ 43) i Espresu (11/43).

 

– S obzirom na veliku količinu informacija o pandemiji i ograničene kapacitete redakcija, razumljivo je što se dešavaju propusti. Međutim, obeshrabruje činjenica da su mediji tek u 4,2% slučajeva uklonili sporne informacije sa svojih sajtova kada je dokazano da su neistinite. Drugim rečima, na završetku analize 95% lažnih narativa i dalje je bilo dostup-no na internetu, bez ikakvih ispravki i intervencija, navodi se u studiji FakeNews Tragača.

 

Studiju FakeNews Tragača – Korona virus i infodemija u Srbiji možete preuzeti na ovom linku – Korona i infodemija u Srbiji 2020.