Ekološki korak


PU “Lokal pres“
od ponedeljka, 24.novembra 2008. godine je
započeo realizaciju projekta pod nazivom “Ekološki korak“ koji je delom  finansiran od 
strane Ministarstva kulture Srbije

 

Projekat “Ekološki korak“ će biti realizovan tokom 5 meseci kroz 15 istraživačkih
tekstova u pet lokalnih sredina.Svaka od redakcija lokalnih novina pisaće po 3
teksta u odredjenim tematskim krugovima:

 

Prvi krug predstavlja identifikovanje konkretnih ekoloških
problema u lokalnim sredinama

 

Temom zagadjenosti voda bave se Novokneževačke
novine, /Novi Kneževac/, Naša reč, Leskovac, Grad Kruševac, Polimlje Prijepolje
i Borske novine,Bor.
Temom zagadjenosti zemljišta sa prizvukom
upozorenja bavi se redakcija Borskih novina Naše reči iz Leskovca.

Temom urgoženih životinjskih vrsti Polimlje
Prijepolje.

Temom deponija, Grad Kruševac,  Novokneževačke novine Novi Kneževac,  Naša reč Leskovac, i Polimlje iz Prijepolje.

 

Drugi krug tekstova predstavljaju stručni
razgovori sa  stručnim licima iz lokalne
uprave, nevladinih udruženja, stručnih organizacija u lokalnim sredinama na
temu zaštite lokalne sredine,  šta se sve
preduzima, šta je neophodno učiniti, kakve bi mogle biti posledice i kakva su
njihova iskustva u dosadašnjem radu.

 

Treći krug tekstova predstavlja pozitivna iskustvo
i akcije koje se sprovode u lokalnim sredinama.

 

U realizaciji ovog projekta učestvuju redakcije sledećih lokalnih novina: “Polimlje“ iz Prijepolja,
“Borske novine“ iz Bora,  “Naša reč“
iz Leskovca,  “Novokneževačke novine“
iz Novog Kneževca i  “Grad“ iz Kruševca.

Tekstovi napisani u okviru projekta: