EFJ: Poslodavci da zaštite novinare zbog Kovida 19, rad moguć i na daljinu

Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravila je mere koje su preduzete kako bi se novinarima obezbedila sigurnost zbog izbijanja epidemije Kovid 19, istovremeno osuđujući stav pojedinih poslodavaca koji prisiljavaju novinare da rade u redakcijama.

„Zdravlje i sigurnost novinara su prioritet. Pozivamo sve poslodavce da primene mere zaštite zdravlja novinara na radnom mestu“, navodi se u saopštenju EFJ-a i dodaje da je od svojih podružnica saznao da pojedini poslodavci ne dozvoljavaju novinarima da rade van redakcija.

„Neprihvatljivo je da pojedini izdavači nedozvoljavaju novinarima da rade na mreži. Tehnološki alati omogućavaju savršeno ispunjavanje novinarskih zadataka na daljinu“, naveo je generalni sekretar EFJ-a Rikaro Gutierez.

U saopštenju EFJ navodi da se pridružuje Evropskoj konfederaciji sindikata (European Trade Union Confederation – ETUC) koja poziva Evropsku komisiju i države članice Evropske unije (EU) da preduzmu hitne mere u skladu sa Paktom o stabilnosti i rastu i pravilima o državnoj pomoći.

Te mere navodi EFJ, moraju da uključe novčanu pomoć novinarima i medijskim radnicima koji su u karantinu ili koji su višak na poslu zbog Kovida 19.

Posebna pažnja ističe EFJ, treba da bude usmerena na novinare i medijske radnike koji u redakcijama ne rade za stalno, uključujući i slobodne novinare, a koji često nemaju ista prava i zaštitu kao ostali radnici. EFJ poziva i zemlje koje nisu članice EU da primene iste mere.