Društvena preduzeća kreću prva

Učesnici Okruglog stola na temu „Privatizacija u elektronskim i štampanim medijima“ održanog 22.aprila u Kragujevcu, pokrenuli su inicijativu za promenu Zakona o radio difuziji kako bi se stvorili uslovi za zabranu rada elektronskim medijima, koji su počeli emitovanje nakon donošenja tog Zakona i zatražili da se produži rok predviđen za privatizaciju pisanih medija koji je isticao na dan održavanja skupa, tako što će se izjednačiti sa rokovima privatizacije predviđenim za elektronske medije.Na skupu u Kragujevcu kome su prisustvovali direktori, urednici i predstavnici sindikata radio i tv stanica i lokalnih listova iz vise od 20 gradova u Srbiji, između ostalog je konstatovano da, ako je već nemoguće ubrzati početak rada Saveta za radio difuziju, Ministarstvo za kapitalne investicije treba što pre da utvrdi Frekvencijski plan kako bi mediji dobili projekciju raspodele etra nad Srbijom.

Rok prošao, privatizacija nije počelaZamenik ministra za kulturu, Miroljub Radosavljević, objasnio je da istek roka za postojanje štampanih javnih glasila, koji se poklopio sa održavanjem ovog skupa (prema Zakonu o javnom informisanju štampana javna glasila prestaju da postoje dve godine nakon njegovog usvajanja) neće ništa promeniti u pogledu privatizacije ovih medija.On je rekao da je Ministarstvo za kulturu, uviđajući da ogromna većina štampanih medija nije spremna za privatizaciju, podnelo zahtev Vladi Srbije da se taj rok produži do sredine 2006. godine, kada je i krajnji rok za privatizaciju elektronskih medija i da ce se o tom zahtevu uskoro izjasniti Skupština Srbije.

Rukovodilac projekta zadužen za privatizaciju medija pri Agenciji za privatizaciju Dragan Bosiljkić je rekao da je Agencija za privatizaciju učinila prvi korak na putu vlasničke transformacije štampanih medija formiranjem sveobuhvatne baze podataka o njima. On je naveo da u Srbiji sada ne postoji registar štampanih medija i daje Agencija zbog toga pristupilo formiranju prve takve baze podataka.Potpredsednik UGS medija „Nezavisnost“, Dragan Milanović, apelovao je na prisutne da pre privatizacije obavezno potpisu Kolektivne ugovore sa aktuelnim poslodavcima, jer je „poslodavac naslednik“ novim Zakonom o radu obavezan da poštuje taj ugovor najmanje godinu dana nakon privatizacije, ukoliko kolektivni ugovor nije naznačen na duži rok. On je rekao da je olakšavajuća okolnost što su i aktuelni poslodavci, sadašnji direktori, zainteresovani za to, jer će posle privatizacije i njihova sudbina zavisiti od kolektivnih ugovora.U proces privatizacije, sasvim je izvesno, prva kreću društvena preduzeća. Poziv za popunjavanje prospekta i započinjanje procesa privatizacije dobile su krajem marta ove godine “Subotičke novine” iz Subotice i “Napred” iz Valjeva, a obaveštenje da su u planu za privatizaciju 2005. godine dobila je i kragujevačka “Svetlost”.PU “Lokal pres” svojim članicama je obezbedila pravnu pomoć u privatizaciji uz pomoć Švedskog Helsinškog komiteta u okviru svoje kancelarije.

Još jedan rok za elektronske medijeZamenik ministra za kulturu Miroljub Radosavljević, je rekao da postoji i inicijativa za produžavanje roka za privatizaciju elektronskih medija, ovoga puta zbog toga sto se kasnilo sa formiranjem Saveta za radio difuziju, kao najvišeg tela Agencije za radio difuziju.– Da li će rok za privatizaciju elektronskih medija biti pomeren zbog toga što Savet za radio difuziju nije oformljen na vreme to ne znam, ali mislim da, ukoliko do toga dođe, produženje roka neće biti na period duži od godinu dana, rekao je Radosavljević.Radosavljević je najavio da ce Ministarstvo za kulturu naredne nedelje usvojiti novo Uputstvo za privatizaciju elektronskih medija čime će, kako je potvrdio predstavnik Agencije za privatizaciju Dragan Bosiljkić, otvoriti mogućnost za početak njihove privatizacije pre tendera za dodelu frekvencija.Novi Pravilnik ce, kako je objasnio Bosiljkić, propisati da se delatnost privatizovanog medija može promeniti, ako se prilikom raspodele ne dobije frekvencija, i da će se druga bitna izmena u Pravilniku odnositi na kontrolu kupoprodajnog ugovora.Rukovodilac projekta zadužen za privatizaciju medija pri Agenciji za privatizaciju Dragan Bosiljkić je ocenio da ce raspodela frekvencija, u najboljem slučaju, početi tek krajem 2006. godine, istakavši da je i ta prognoza „preoptimistička“, te da se može dogoditi da frekvencije ne budu raspodeljene ni za tri godine. On je rekao da će zbog toga Agencija za privatizaciju pokrenuti inicijativu za vlasničku transformaciju, najpre štampanih, a onda i elektronskih medija i tako pokušati da ubrza proces njihove privatizacije.Skupu koji je podržan od donatora NPA i SHC pored advokata Slobodana Kremenjaka i Nebojše Samaržića iz Beograda, koji su angažovani pri kancelariji PU “Lokal pres”, prisustvovali su Miroljub Radosavljević , pomoćnik ministra kulture, Dragan Bosiljkić, rukovodilac projekta zadužen za privatizaciju medija pri Agenciji za privatizaciju, Ana Pribićević Čemernik iz NPA, Natalija Bratuljević iz SHC i Goran Cetinić iz IREX.