Dragana Žikić: Nisam se školovala, zato decu učim koliko je za Rome škola važna