Debata „Mladi i ravnopravnost“ održana u Kraljevu

Biti mlad – da li je to prednost  ili nedostatak, pitanje je kojim je moderator Lazar Simić otvorio gotovo dvočasovnu debatu o oblicima diskriminacije i položaju mladih u društvu danas, a na koje su odgovore ponudili eksperti institucija i nevladinog sektora. Debatu je organizovao „Lokal pres“ u okviru projekta  „MLADI“.

Koliko  su mladi zastupljeni u društvu, koliko participiraju u organima uprave na nivou Srbije, kakva je njihova rodna zastupljenost na republici i lokalu, koliko govor mržnje u svakodnevnom životu i na internetu doprinosi da se mladi osećaju kao diskriminisana grupacija, neke su od tema o kojima se govorilo na debati “Mladi i ravnopravnost” organizovanoj u Kraljevu.

Panelisti na ovom skupu bili su Milica Raković,   studentkinja i aktivistkinja  udruženja Fenomena iz Kraljeva, Bogdan Banjac, samostalni savetnik u Sektoru za unapređenje ravnopravnosti, saradnju i projekte pri kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Jovana Netković, koordinatorka za medije u BeFemu.

Opšti je zaključak da su mladi višestruko ugrožena grupa a da često ne prepoznaju diskriminatorne postupke okruženja, te da je to posebno vidljivo u manjim sredinama. Konstatovano je i da je mnogo prostora u kojima bi država mogla da unapredi participaciju i položaj mladih u društvu.

Najčešći problemi sa kojima se mladi suočavaju, sudeći po diskusiji,  vezani su za raskorak između obrazovanja i tržišta rada, za oblast rodnih stereotipa i drugih oblika identiteskih različitosti i nasilja na društvenim mrežama,  ali  je sve uočljivija i njihova spremnost da se odupru, da se organizuju i udružuju u tom otporu.

Debata  “ Mladi i ravnopravnost“, održava se u okviru projekta MLADI. U okviru ovog trogodišnjeg projekta planirana je realizacija 12 debata, a debata u Kraljevu je jedna od njih. Projekat MLADI je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Srbiji.