Branimo lokalno

Lokal Pres je pokrenuo akciju Branimo lokalno u kojoj je planirano učešće lokalnih pisanih medija na odbrani lokalnih elektronskih medija. Cilj akcije nije da se produbljuje nesporazum između lokalnih elektronskih medija i organizacija koje štite autorska i srodna prava, već da se traži obostrano prihvatljivo rešenje, a posredovanje države vrati u zakonske okvire

 

Cilj  projekta  Branimo lokalno, koji je podržan od strane OSCE,  je podizanje nivoa informisanosti gradjana Srbije o ekonomskim pritiscima koji proizilaze iz jednostrane i neuskladjene primene odredbi  Zakona o autorskim i srodnim pravima od strane SOKOJ i OFPS, kao i Komisije za autorska i srodna prava na lokalne medije i podsticanje na širu akciju i jedinstvo lokalnih medija, lokalnih nevladinih organizacija i gradjana u cilju odbrane lokalnih medija i prava na informisanost.

 

Svrha akcije je da se udruženom aktivnošću lokalnih pisanih i elektronskih medija javno ukaže da su lokalni elektronski mediji egzistencijalno ugroženi primenom dvostrukih standarda ne samo od strane SOKOJ i OFPS, već i Komisije za autorska i srodna prava, u postupku regulisanja obaveza emitera po Zakonu o autorskim i srodnim pravima, prema organizacijama koje štite (zastupaju) ta prava.

 

Položaj lokalnih medija u Srbiji danas znatno je teži i neizvesniji od statusa nacionalnih medija, pre svega u odnosu na medijsko tržište koje pokrivaju i na realne prihode od marketinga. Lokalni mediji zavise od osiromašenog lokalnog tržišta i znatno su podložniji ekonomskim pritiscima, a poslovanje im se godinama unazad svodi na puko preživljavanje bez mogućnosti da se ostvari poslovni  profit. Na drugoj strani sve više je izražena potreba gradjana u lokalnim sredinama za postojanjem lokalnih medija putem kojih će biti informisani o temama za koje imaju opravdani interes da budu informisani, a tim temama se ne bave nacionalni mediji a to su lokalne komunalne teme od interesa za lokalne zajednice. U situaciji kada više nije u pitanju samo odbrana nezavisne uredjivačke politike lokalnih medija već i same egzistencije, lokalni pisani i elektronski mediji spremni su da uzajamnu deklarativnu podršku zamene aktivnim delovanjem usmerenim ka objektivnom informisanju javnosti, u ovom slučaju o sprovodjenju Zakona o autorskim i srodnim pravima čija primena se odnosi na mnoge: na autore i nosioce srodnih prava, na organizacije koje se bave zaštitom autorskih i srodnih prava, na sve vrste korisnika autorskih i srodnih prava: emitere, pozorište, filmska industrija, izdavačka delatnost, ugostiteljstvo i hotelijertsvo, trgovine, javni prevoz, zanatska delatnost …

Tekstovi napisani u okviru projekta: