Bor ZA sadržaje za mlade

Inicijativa Za sadržaje za mlade, koju je pokrenulo PU Lokal pres, predstavljena je gradonačelniku Bora Aleksandru Milikiću i  gradskoj većnici za kulturu i informisanje Mileni Stojanović Kožović. Predstavnici grada pokazali su veliko interesovanje za ideju da se deo sredstava iz budžeta izdvoji za informisanje mladih, te za njihovo uključivanje u rad lokalnih redakcija.

 

Razgovor sa predstavnicima grada Bora, deo je kampanje javnog zagovaranja koju će PU Lokal pres sprovesti u 10 gradova Srbije. Ideja je da gradovi i opštine prepoznaju kreiranje medijskog sadržaja za mlade kao teme od javnog interesa na lokalnim konkursima za sufinanisranje medijskih sadržaja.

 

Inicijativa pod nazivom Za sadržaje za mlade PU Lokal pres sprovodi u okviru projekta „Abeceda zagovaranja za medije i mlade“.