Bor 030

Izdavač: UG „Web tim Bor 030“
Direktor: Igor Mitrović
Glavni i odgovorni urednik: Igor Mitrović
Adresa: Vase Pelagića 120; 19210 Bor
E-mail: office@bor030.net
Tel/Fax: 066 456 030
Veb sajt: www.bor030.net