Baza stručnjaka

Fotografija Žarke Radoja-300

Žarka Radoja

Novinarka/Urednica

Linkedin

Žarka Radoja je u novinarstvu 20 godina.

Radila je i sarađivala sa nizom medija u Srbiji i na prostoru Jugoslavije, poput e-Novina, Slobodne Evrope, Dojče Velea. Povremeno piše za Lice ulice.

Sa koleginicama iz Crne Gore, BiH, Kosova i Severne Makedonije objavila je regionalno istraživanje „Nevidljivo nasilje: Priče iz redakcija“.

Uredila je publikaciju „Integritet u novinarstvu − razgovori sa novinarkama i novinarima iz zemalja Zapadnog Balkana“ u izdanju Centra za kulturnu dekontaminaciju.

Sa kolegom Dušanom Komarčevićem osnovala je portal kontrapress.com.

Ko-organizatorka je nekoliko izložbi vezanih za postratno društvo i izbeglištvo.

Od 2015. godine fokusirana je na pitanje izbeglištva i migracija.

Novinarka i urednica na vebu je od 2008. godine.