Amare storije – Naše priče

U okviru projekta biće realizovano ukupno 20 medijskih sadržaja na srpskom i romskom jeziku.

Dvadeset medijskih sadržaja  na romskom i srpskom jeziku biće objavljeni u 4  lokalna medija /dva romska i dva srpska/ iz Beograda, Niša, Kraljeva i Bora kao i na portalu PU “Lokal pres“. Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i  neromske zajednice, kao i donosioca odluka na lokalu, o položaju mladih Roma i Romkinja kroz njihove lične priče. Na taj način se doprinosi boljem razumevanju  dve etničke zajednice i njihovom saživotu u lokalnim zajednicama.

Projekat je sufinansiran  od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, a vreme trajanja je od 1.6. do 31.decembra 2021.

Medijski prilozi proizvedeni u okviru ovog projekta su:

Šta Romima u Kraljevu najviše nedostaje da bi živeli bolje?(VIDEO)

„Nisam obeležena kao Romkinja, a moji planovi su da pomažem i drugima“ (VIDEO)

Oteto detinjstvo ili želja da se što pre odraste: rani brakovi kod Roma (VIDEO)

Posao preko NSZ ove godine do sada dobila 82 pripadnika romske populacije u Kraljevu (VIDEO)

„Svi samo jednu dušu imamo“ – Romi između diskriminacije i integracije (VIDEO)

Pravo na obrazovanje

Pravo na zapošljavanje

Rani brakovi sve ređi u romskoj zajednici

Aktivizam i politička participacija Roma i Romkinja

Uspešni mladi Romi i Romkinje

Podrška učenicima romske nacionalnosti u Boru

Razvojna podrška zapošljavanju i samozapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva

Inicijativa „Posao za Rome – napredak za opštine“ i u Boru

Poteškoće Roma u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu

Obrazovanje Roma: Školovanje za izlaz iz siromaštva

https://romskimediji.rs/nasilje-u-porodici

https://romskimediji.rs/pravo-na-obrazovanje

https://romskimediji.rs/nasilje-nad-zenama

https://romskimediji.rs/rani-brakovi-i-roditeljstvo-kod-roma

https://romskimediji.rs/politicka-participacija-roma-intervju-sa-muhamedom-osmanom