Amare storije – Naše priče

 

U okviru projekta biće realizovano ukupno 20 medijskih sadržaja na srpskom i romskom jeziku.

Dvadeset medijskih sadržaja  na romskom i srpskom jeziku biće objavljeni u 4  lokalna medija /dva romska i dva srpska/ iz Beograda, Niša, Kraljeva i Bora kao i na portalu PU “Lokal pres“. Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i  neromske zajednice, kao i donosioca odluka na lokalu, o položaju mladih Roma i Romkinja kroz njihove lične priče. Na taj način se doprinosi boljem razumevanju  dve etničke zajednice i njihovom saživotu u lokalnim zajednicama.

Projekat je sufinansiran  od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, a vreme trajanja je od 1.6. do 31.decembra 2021.