Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom „Abeceda u zagovaranju za medije i mlade“.

Opšti cilj projekta „Abeceda u zagovaranju za medije i mlade“ je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi.

Specifični ciljevi:

1)            Unaprediti praksu zagovaranja PU “Lokal pres“

2)            Unaprediti razumevanje zagovaračke uloge PU “Lokal pres“ među građanima, medijima i donosiocima odluka na lokalnom nivou

Projekat PU Lokal presa deo je projekta “Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju”, koji zajednički sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) – nosilac projekta, Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i BIRN Srbija, uz podršku USAID-a.

U pitanju je trogodišnja inicijativa pokrenuta sa ciljem da unapredi prakse javnog zagovaranja u civilnom društvu, prakse koje zastupaju interese lokalnih zajednica i aktivno uključuju građane u svoj rad.

Tekstovi napisani u okviru projekta: