Konkurs–Local Press LAB 2.0.

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih nezavisnih medija „Lokal Pres“, uz podršku organizacije Free Press Unlimited, raspisuje interni konkurs za odabir inovativnih ideja koje imaju za cilj da unaprede i podrže rad lokalnih medija. Konkurs je deo većeg programa koji ima za cilj da stimuliše profesionalne standarde, uređivačku autonomiju i rad u javnom interesu.

Na konkursu će biti odabrano šest medija koji će najpre proći analizu kapaciteta, sadržaja i okruženja, a zatim krenuti u razvoj i testiranje novih ideja uz pomoć i podršku Sekretarijata udruženja, kao i lokalnih i regionalnih konsultanata i trenera.

Konkurs obuhvata dve programske celine:

Lot 1 – namenjen je članicama koje žele da  utemelje svoje mesto u zajednici kroz razvoj inovativnih modela saradnje sa građanima

Lot 2 – namenjen je članicama koje žele da smanje stepen zavisnosti od  finansijskih sredstava iz javnih izvora, testirajući modele marketinga i prodaje (online i offline)

 

Konkursna procedura

Konkurs je otvoren do 27. novembra 2022. godine. Za prijavljivanje  potrebno je popuniti online formular i uneti snimljeni video u dužini od maksimalno 90 sekundi. U videu bi trebalo predstaviti šta projektni tim želi da postigne realizacijom predložene ideje kao i šta   im je glavna motivacija.

Predstavnici Sekretarijata Lokal Pres i organizacije Free Press Unlimited odabraće  6 medija za podršku predloženih ideja.  Realizacija ideja će podrazumevati sticanje novih znanja i veština kroz mentorsku i ekspertsku  pomoć kao i  finansijsku  podršku.

 

Glavni kriterijumi  za odabir su:

Profesionalizam i kvalitet sadržaja

Kreativnost ideja

Motivacija projektnog tima

Organizacioni kapaciteti

Prethodno iskustvo u saradnji

Učestvovanje u sličnim projektima

 

Dodatni kriterijumi za članove koji žele da se prijave za Lot 1 su:

Poznavanje publike

Saradnja  sa publikom

Dodatni kriterijumi za članove koji žele da se prijave za Lot 2 su:

 

Diversifikacija prihoda

Stepen zavisnosti od javnih sredstava

Postojanje najmanje jednog lica koje se bavi marketingom i prodajom.

 

Da bi se prijavili na konkurs neophodno je da:

Popunite konkursni formular

Snimite i prikačite video u trajanju  do maksimalno 90 sekundi.

 

Sve dodatne informacije članicama će biti na raspolaganju tokom online  informativne sesije organizovane povodom ovog internog konkursa  koja će biti organizovana u  utorak,  22. novembra 2022. godine u 12,00 sati.

Link sesije će biti naknadno poslat na email adrese članica.