Обука за припрему пројеката за ИПА фонд Европске уније

Дводневна обука ,,Припрема предлога пројеката за ИПА фонд Европске уније” одржава се у Београду 19. и 20. маја 2011. у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу″ – DILS Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Комором здравствених установа Србије и Канцеларијом за европске интеграције.

 

Обука је организована са циљем да се унапреди изградња капацитета домова здравља, завода за јавно здравље и локалних самоуправа у вештини креирања предлога пројеката у оквиру конкурисања за ИПА (Инструмент за претприступну помоћ) фонд Европске уније.

 

У оквиру II компоненте ИПА фонда  која се односи на прекограничну сарадњу, омогућено је и да локална самоуптрава као и здравствене институције на локалном нивоу, у  сарадњи са сродном институцијом из суседних  држава могу да креирају заједнички предлог пројекта и њиме аплицирају за финансијска средства Европске уније.

 

Семинару су присуствовали представници домова здравља, института/завода за јавно здравље и локалних самоуправа из Ваљева, Велике Плане, Вождовца, Гроцке, Земуна, Старог Града, Жагубице, Осечине, Свилајнца, Тополе, Ћићевца и Шапца.

 

Присутне су поздравили прим. др Елизабет Пауновић, државни секретар Министарства здравља, мр Огњен Мирић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције и др Татјана Бајић, пројектни администратор DILS пројекта.

 

У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS Министарства здравља Републике Србије који се финасира из кредита Светске банке, обука за припрему пројеката за ИПА фонд ЕУ одржана је и у Нишу, Ужицу и Новом Саду.

 

ИПА фонд

 

У буџету ЕУ 2007-2013 предвиђена су средства за нови Инструмент за претприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) који би требало да припреми државе кандидате и потенцијалне кандидате за коришћење структурних фондова ЕУ када постану пуноправне чланице. 

 

ИПА садржи укупно пет специјализованих компоненти: за помоћ у процесу транзиције и изградње институција, с циљем испуњавања критеријума приближавања ЕУ и јачања административних и правосудних капацитета; за помоћ за регионалну и прекограничну сарадњу; за регионални развој; за развој људских ресурса и за развој села и пољопривреде.

 

До добијања статуса кандидата, Србији су доступне само прве две компоненте – финансирање транзиције и тржишних реформи.