Незаконито спровођење конкурса у Сомбору, Кладову и Малом Црнићу, Министарство да реагује

Коалиција новинарских и медијских удружења коју чине УНС, НУНС, НДНВ, Локал Прес и Анем забринута је због незаконитости приликом спровођења конкурса за суфинансирање медијских садржаја у Сомбору, Кладову и Малом Црнићу и тражи од Министарства културе и информисања да реагује. У Сомбору је незаконито формирана комисија.

 

Већину чланова, уместо представника предложених од новинарских и медијских удружења, чине стручној јавности непознати „медијски стручњаци“ који су доделили новац предузећу из Апатина којем је рачун у блокади више од 11 месеци и чије седиште није на територији Града Сомбора, што је супротно и пропозицијама које је сам град прописао.

Апатинско предузеће Унија плус је у власништву Илије Бурсаћа из Апатина који је из исте странке као и градоначелник Сомбора.

Коалиција новинарских и медијских удружења истиче да је Град Сомбор прекршио Закон и тиме што је као критеријум навео да учесник на кокурсу мора имати седиште на територији Сомбора, да је на то упозорен, али да је упркос томе доделио средства медију из друге општине.

У Малом Црнићу је одлуком Општинског већа поништен конкурс, на ком је комисија већ расподелила новац на основу приспелих пројеката. Као званично образложење учесницима конкурса Општинско веће навело је „недостатак средстава“, док су у изјавама медијима као разлог навели да „није у јавном интересу грађана Општине Мало Црниће“.

Коалиција новинарских и медијских удружења скреће пажњу да су једино комисије Законом овлашћене да оцењују који пројекат задовољава јавни интерес грађана, а не општинска власт.

У Кладову је, грешком комисије, новац додељен посреднику са циљем да се изигра конкурс. Пројекат Агенције Ист Медија је, заправо, пројекат ЈП „ШРИФ“ из Бора, и из документације се јасно види да се ангажују технички и људски ресурси овог јавног предузећа.

Коалиција медијских и новинарских удружења скреће пажњу да је законом забрањено да на конкурсима за суфинасирање медијских садржаја на било који начин учествују медији који се финасирају из јавних прихода, што је случај са ЈП „ШРИФ“ из Бора.

Коалиција новинарских и медијских удружења подсећа да помно прати процес суфинансирања медијских садржаја и захтева од Министарства културе и информисања да реагује на све случајеве кршења Закона. Све уочене неправилности Коалиција ће, на крају године, преточити у документ који ће бити упућен свим релевантним домаћим и међународним институцијама задуженим за борбу против корупције и слободу изражавања.