Критичко преиспитивање конкурсних процедура је добродошло

Коалиција медијских и новинарских удружењa (НУНС, УНС, НДНВ, АНЕМ, Локал прес) и Асоцијација медија, у заједничком саопштењу истичу да су на конкурсу Министарства културе и информисања за суфинансирање медијских садржаја њени представници у независним комисијама радили потпуно аутономно и нису били изложени никаквим утицајима и притисцима, ни Министарства, нити оних који су их предложили.

 

Новинарска удружења и медијске асоцијације заједничким су договором делегирали своје кандидате за комисије, без утицаја и било каквих интервенција представника власти.

За чланове комисија бирани су стручни људи са професионалним угледом, који су одлуке доносили руководећи се својом савешћу и знањем, квалитетом предлога пројеката и њиховом усаглашеношћу са законски дефинисаним јавним интересом у сфери информисања.

Проблеми на који су наилазили јесу, пре свега, у сфери квалитета предложених пројеката, као и неких процедуралних пропуста, које је могуће отклонити у наредном периоду.

Пројектно финансирање медијских садржаја у јавном интересу, прописано новим Законом о јавном  информисању и медијима, био је један од кључних захтева новинарских удружења и медиских асоцијација у реформи медијског законодавства.

Неопходно је да целокупан процес доделе јавних средстава за суфинансирање медијских садржаја буде у потпуности транспарентан, што подразумева контролу и не искључује критике, али се не сме дозволити да могући пропусти сам овај процес доведу у питање.

Модел суфинансирања јавног интереса у сфери информисања путем независних комисија од кључног је значаја за будућност медија и медијског професионализма у Србији.

Дебата и критичко преиспитивање практичне примене конкурсних процедура увек су добродошли, јер представљају важну карику у дугогодишњим настојањима новинарских удружења и медијских асоцијација да се однос државе и медија учини што транспарентнијим и инклузивнијим.

У 2015.години, која је у стручној јавности већ названа „прелазном“ или „експерименталном“ за спровођење нових медијских закона, унапред су очекивани поједини проблеми и пропусти у поступку конкурсног суфинансирања медијских садржаја кроз независне комисије, у складу са јавним интересом, као једном од кључних реформских процеса.

Циљ је да се, после овогодишњег искуства, ти проблеми темељно анализирају и отклоне и цео поступак подвргне евалуацији, како би се, у договору са Министарством културе и информисања, пронашла решења која ће га унапредити.