Креативна будућност локалних заједница

Реализацијом пројекта “Креативна будућност локалних заједница“  ПУ “Локал прес“ установљава базу текстова о младим ствараоцима коју ће наше чланице моћи да користе у наредном периоду. Циљ је афирмисање, препознавање и вредновање достигнућа младих у културном  погледу у локалним срединама. 

На тај начин вршиће се афирмација уметничких и креативних приступа усмерених на неговање и развијање дијалога међу младима и везе са локалним медијима, изказивати поверење и подршка достигнућима младих у срединама изван Београда,обезбедити приказ стања о положају младих  који су постигли одређене резултате у култури и подстицати одговорности лица која раде са њима, подржати слободу ширења информација и могуће сарадња са вршњацима из других мањих средина, као и међугенерацијске сарадње и солидарности на локалном нивоу.

Пројекат је финансијски подржан од стране Министартсва  културе и информисања Републике  Србије.

Tekstovi napisani u okviru projekta: