Prva strana

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” raspisuje konkurs

„Ako je ikome istina na srcu...“

za

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH TEMA ZA PISANJE/PRODUKCIJU MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ LOKALNIH SREDINA

 

Cilj konkursa: Podstaći i ohrabriti lokalne novinare angažovane u lokalnim medijima članicama PU „Lokal pres“ da otvoreno i bez cenzure progovore o temama koje su usled političkih pritisaka na lokalu ostale na marginama informisanja građana.

Čačanske novine

Izdavac: "Jutro Production" d.o.o.
Direktor: Stojan Marković
Glavni urednik: Stojan Marković
32000 Cacak, Bulevar Vuka Karadzica 41/1
Tel/Fax: (032) 310-150 faks: (032) 331-510
E-mail: ozon@eunet.rs

© 2003 - 2014 Local Press. All rights reserved