Prva strana

Poslovno udruženje Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal pres” raspisuje konkurs

„Ako je ikome istina na srcu...“

za

NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH TEMA ZA PISANJE/PRODUKCIJU MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ LOKALNIH SREDINA

 

Cilj konkursa: Podstaći i ohrabriti lokalne novinare angažovane u lokalnim medijima članicama PU „Lokal pres“ da otvoreno i bez cenzure progovore o temama koje su usled političkih pritisaka na lokalu ostale na marginama informisanja građana.

Moj Kovin

Izdavac: LO PRESS Kovin
Glavni urednik: Svetozar Polić
Ul. B. Nušića 27, 26220 Kovin
Tel/Fax: 013/744-118
E-mail: mojkovin@gmail.com

© 2003 - 2014 Local Press. All rights reserved