Zapošljavanje pripadnika romske zajednice

Kada je romska zajednica u pitanju jedna od najbolnijih tema svakako je zapošljavanje. Zvanični podaci sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da među nezaposlenima u Srbiji ima 23.000 Roma. Nezvanično, brojka se kreće oko 100.000, a procene sa terena kažu da je 97 odsto radno sposobnih Roma I Romkinja nezaposleno.

Nišlija Ivan Ćerimi nije među njima. Radi u JKP “Medijana”, ali naglašava da iako ima posao njegova porodica vrlo teško preživljava od njegove zarade.

tur 1„Radim u čistoći već 10 godina. Imam troje dece, dvoje od njih školujem, supruga ne radi nigde. Sva primanja su mi oko 30 hiljada dinara. Imam kredit koji vraćam i preostaje mi manje od 20 hiljada. Da ne prodajem na pijaci preko vikenda ne znam kako bih živeo.“

Sa druge strane Safet Bektašević, sakupljač sekundarnih sirovina, takođe ima troje dece, jedno se školuje, supruga bez zaposlenja, ističe da preživlljava sa 30 hiljada dinara.

„Svaki dan radim, i subota i nedelja, praznici, nema, svaki dan mora radim. Zaradim na dan 200-300 dinara i socijala, dobro je. Ali moje komšije pre dva meseca otišli u azil i dobro im, ću vidim možda i ja ću da idem“, smeška se Safet i gura svoja kolica koja su do pola puna plastčnim flašama.

Ovo su neki od primera života romske zajednice u Srbiji, iako država čini izvesne napore da se ova slika promeni, rezultati se gotovo i ne vide.

„Ove godine je subvencija za samozapošljavanje iznosila 180.000 dinara za pripadnike romske zajednice. U obavezi je 12 meseci da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda. Ove godine je bio jedan zahtev za ovaj vid pomoći koji je odobren“, ističe PR niške službe za zapošljavanje Vladan Krstić.

U Nišu gotovo da pripadnika romske zajednice u lokalnoj samoupravi nema, ističe Osman Balić predsednik YUROM centra.

osman„Drugi član našeg Zakona kaže da smo mi društvo jednakih šansi. Romi nemaju tu šansu, a nisam siguran ni da će je dobiti. Procenat Roma u državnim institucijama je 0,01, a mislim da smo oko 4 do 5 posto prisutni kao zajednica u Srbiji. Imajući u vidu taj drugi član Ustava, Zakon o državnim službenicima nalaže proporcionalni sistem, a mi skoro da imamo društveni konsenzus svih kvazidemokratskih stranaka i stranaka koje se zalažu za demokratiju i građansko društvo. Mi zapravo imamo potpuno čiste društvene administracije i javnu upravu i u tom smislu mislim da je to jedan od najvećih problema u Srbiji“.

Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje govore da je u prvih sedam meseci ove godine u Srbiji zaposleno 1.752 Roma i Romkinja, što je gotovo dvostruko više nego lane. Međutim, iako brojke poklazuju napredak on je još uvek nedovoljan.

Nova Strategija za socijalno ukljućivanje i akacioni plan ozbiljno bi trebalo da se pozabave ovim pitanjem. Isti je slučaj i sa Lokalnim akcionim planom za niške Rome i Romkinje koji već dva meseca čeka na usvajanje.

Roma world

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI 2018

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja u 2018. godini, novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU