XXII skupština Lokal presa

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres će u  period od 30. novembra do 2. decembra organizovati godišnju skupštinu. Tematski, XXII skupština će biti posvećena problemima implementacije Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i efektima Zakona o autorkim pravima na lokalne medije.

Tokom  trodnevnog skupa, koji se održava u Hotelu “Čigota” na Zlatiboru, razgovaraće se o primeni sistema projektnog sufinansiranja na lokalne medije, a učesnici će od medisjkih poslenika iz Slovenije moći da čuju iskustva projektnog sufinansiranja i funkcionisanja lokalnih medija u Sloveniji.

U okviru skupštine za članstvo će biti organizovana i dva treninga – prvi je namenjen novinarima – fotoreporterima, a drugi predastvnicima Lokal presa koji kao članovi komisija učestvuju u evaluaciji medijskih projekata.

Održavanje Dvadesetdruge godišnje skupštine Poslovnog udruženja asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“  kao i radionice ’’Novinar – fotoreporter’’ finansijski je podržano od  strane NED.

Organizaciju okruglog stola ’’Projektno finansiranje – iskustvo lokalnih medija iz Slovenije’’ finansijski je podržao OEBS.

Održavanje radionice ’’Autorska prava – upotrebe i zloupotrebe u lokalnim medijima’’ i  kao i za evaluatore finansijski je podržana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Materijal za skupštinu:

AGENDA XXII SKUPSTINE

Izveštaj o realizaciji zaključaka sa Dvadesetprve Skupštine LP

Izveštaj o sprovođenju programskih aktivnosti

Bilans stanja

Bilans uspeha

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU