Tri u jedan – položaj žena u lokalnim medijima

U lokalnim medijima  žene su  u većini slučajeva  i urednice i novinarke i vlasnice. Medutim, zabrinjava podatak da u komercijalnim medijima  za razliku od medija civilnog sektora, žene su uglavnom  fiktivne vlasnice  i ne mešaju se u uredjivačku politiku

Ima 41 godinu, u novinarstvu je 15,4 godine, poseduje srednju stručnu spremu i završene  specijalizovane kureseve za novinarstvo. Zaposlena je kao novinarka. Zarađuje između 21.000 i 30.000 dinara i ne smatra da je u pogledu zarade diskriminisana u odnosu na svoje kolege muškarce. Ovako, u najkraćim crtama, izgleda profil žene zaposlene u jednom srpskom lokalnom mediju, prema rezultatima istraživanja, koje je sprovelo Poslovno udrženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija “Lokal pres”.

U “Istraživanju o položaju, ulozi i mestu koje žene zauzimaju  u lokalnim medijima” učestvovalo je 80 lokalnih medija sa teritorije čitave Srbije u kojima je ukupno 633 zaposlenih. Među anketiranim medijima 58 je komercijalnih, a 22 su mediji u vlasništvu udruženja građana.

Žene su vlasnice u gotovo trećini (30 %) anketeranih medija što je iznenadjujuće visok procenat. Ovom rezultatu značajno je doprineo broj žena vlasnica u OCD medijima – čak 36 odsto. Od 22 lokalna OCD medija, osam ima žene u vlasničkoj strukturi, dok su kod komercijalnih medija žene vlasnice u 24 lokalna medija.

Iako procenti, na prvi pogled ohrabruju, realna slika je malo drugačija. Anketirane vlasnice komercijalnih medija uglavnom nisu aktivne u kreiranju uređivačke politike (62,5), a svaka četvrta  se ne meša ni u poslovanje medija. Kod medija čiji su osnivači udruženja građana slika je potpuno drugačija. Vlasnice OCD medija aktivno se bave uređivačkom politikom čak I kada nisu formalno urednice, a često su i vlasnice i urednice i novinarke.

Kada se sve ovo uzme u obzir,  procenat žena koje su zaista aktivne vlasnice  u stvarnosti svodi se na 23 odsto ispitanika.

Glavne  urednice ima 36 odsto anketiranih komercijalnih medija,  dok je ovaj procenat kod OCD medija daleko viši, čak 59 odsto obavlja uređivačke poslove. Kada su u pitanju urednice rubrika u komercijalnim medijima njihovo učešće je nešto veće  (41 odsto), a u OCD medijima je obrnuto  (27 odsto).

Urednice u lokalnim medijima  su zašle u petu deceniju, prosečno su stare 42 godine, u novinarstvu su provele 17,3 godine, a uredničku poziciju zauzimaju prosečno 7,4 godine, sa uglavnom visokom stručnom spremom. Zarađuju između 21.000 I 30000 dinara (50%), dok tek svaka peta žena (19%) na mestu urednice ima mesečnu zaradu između 31.000 i 40.000 dinara.

Za razliku od urednica, novinarke  su mlađe. U proseku u komercijalnim medijima imaju 38,1 godine, a novinarstvom se bave 11 godina. Uglavnom su završile srednju školu i specijalizovane kurseve za novinarstvo (57,8%). Zarađuju između 21.000 i 30.000 dinara u (57,1%) i ne smatraju sebe manje plaćenim od kolega u 97,8 odsto slučajeva.

Broj   novinarki u   lokalnim medijima čini čak 54 odsto zaposlenih kod komercijalnih ,a nešto manje (41 odsto) kod OCD medija. Kada su novinarke saradnice u pitanju, angažovane po osnovu autorskih ugovora u komercijalnim medijima 28 odsto je žena,  dok ih je u OCD medijima  54 odsto. Ovi podaci navode na zaključak  da je kod OCD medija  daleko veća zastupljenost žena u upravljačkim i rukovodećim funkcijama

Zanimljiv podatak predstavlja to da su novinarke u ODC medijima prosečno za četiri godine mlađe od svojih koleginica u komercijanim medijima, imaju tek godinu dana manje staža (10,5 godina) i pri tom su uglavnom visokoobrazovanje.

Ako se pored ovoga ima u vidu podatak dobijen iz istraživanja da su se OCD mediji, među kojima dominiraju internet portali (59 odsto),  doživeli ekspanziju poslednjih pet godina, može se izvući zaključak da su promene u medijskoj sferi doprinele da mlađe, obrazovanije i aktivnije medijske poslenice češće traže svoju šansu mimo tradicionalnih medija.

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje zastupljenosti žena na upravljačkim i rukovodećim mestima u lokalnim medijima. Sprovedno je u okviru projekta “Pravna pomoć članicama Lokal presa” koji se sprovodi uz podršku organizacije “Civil Rights Defenders”.

Istrazivanje o polozaju zena u lokalnim medijima

civil

Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI 2018

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja u 2018. godini, novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU