Sve izraženija podela na “poželjne” i “nepoželjne” medije

Na medijskoj sceni sve više stvara razlika između „poželjnih’’ i „nepoželjnih’’ medija, bilo da se od strane vlasti usmeravaju informacije ili finansijska sredstva za informisanje građana, jedan je od rezulata istračivanja koje je tokom 2019. godine sprovelo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres.

Istraživanje o pritiscima na lokalne medije pokazalo je da su najčešći oblici kršenja sloboda i prava tokom 2019. godine vezani su za nervnopravan tretman u odnosu na druge medije (63%) i uskraćivanje lokalnih izvora za sufinansiranje (55,6%). Ovim vidovima pritiska lokalni mediji bili su izloženiji nego prethodne godine.

Potom sledi, uskraćivanje dostupnosti informacija od javnog značaja (37%), mešanje u uređivačku politiku (22%), otkazivanje reklama i otkazivanje poslovnih ugovora sa po 22%, uskraćivanje ugovorenog državnog finansiranja i administrativni pritisci po 18%.

Precepcija urednika i novinara o stanju slobode medija pogoršana je u odnosu na 2018. godinu. Naime, 2019. godine povećan je broj onih koji smatraju da uopšte ne postoje uslovi za ostvarivanje medijskih slobode i prava u praksi (2018. godine za ovaj odgovor se opredelilo 18% anketiranih, 2019. godine to je smatralo 25,8% anketiranih urednika i novinara).

Veza izmedju obima finansijskih sredstava koja državna ministarstva ili lokalna samouprava plasiraju u neki medij (preko projektnog sufinansiranja, reklama, pomoći, posebnih ugovora, itd) i kritičkog pristupa u izveštavanju o tim ministarstvima i vlasti u datom mediju uočena je među ispitanicima i tokom ranijih istraživanja.

Da postoji direktna veza kritičkog izveštavanja i sredstava plasiranih u medije smatra 84% anketiranih. Takođe, na pitanje koje je upućeno medijima primaocima državne pomoći “da li su ih davaoci pomoći tretirali kao da im duguju neku uslugu” više od polovine ispitanika (51,6%) je odgovorilo potvrdno.

U istraživanju je učestvovala 31 lokalna redakcija iz 22 lokalne sredine što čini uzorak veličine od 60% članica PU „Lokal pres”. Po tipu medija najzastupljeniji su predstavnici štampanih medija (13), slede predstavnici online medija (12), lokalnih radio stanica (3), televizija (2) i informativnih agencija (1).

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama”, finansijski podržanog od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

Kompletno istraživanje možete pogledati Istraživanje o pritiscima na lokalne medije 2019

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU