Sikljovipe nashipe taro chororipe

 

Maja Jovanovich: Chorore sijam soske sijam bizo sikljovipe, a bizo sikljovipe sijam odoleske so sijam chorore

Kana o gav Deronje pomeninipe, e manushege taro „avrijal“ angluni asocijacija tane rromane tamburashko orkestrija. Em chache kana shunena pe o gijlja taro pendjarutne filmija taro Aleksandar Petrovich, kola tane klasika tari kherutni kinematografija, hari ko shaj, a te na dol pe godi ko Deronje thaj pendjarutne rromane muzikake bande „ Biche skoro propast sveta“. Rromane orkestrija taro akava beshipasko than tari komuna Odjaci, sebepi taro monumentitaro thagar Aleksandar kova tano ko mashkar taro Deronje, kova tano pendjarutno sar  „thagaresko gav“ avdive bashalena „tamo negde daleko“ thaj po dajek drom avena ko Deronje. Okola kola achile, a avdive tane dji ko 400 djene, ko than te ki muzika rodena nashipe taro chororipe rodena ko sikljovipe kova premalo phenipe tari sikavutni tari rromani chib, elementijencar tari nacionaki kultura thaj tradicija ki Fundoni sikavutni „Vuk Karadjich“, Maja Jovanovich palo chororipe em baro problemi taro rromano amalipe.

Chorore sijam soske sijam bizo sikljovipe, a bizo sikljovipe sijam odoleske so sijam chorore phenola e Maja Jovanovich thaj phenela kaj o bar kova achavi amen premalo drom taro sikljovipe taro Rroma taro o chororipe.

But rromane chave bershencar palal sine irame premalo tradicionalno rromane zanatija, telal o phenipe te arakhipe e tradicija. Po phare taro mursha nakhenaj o djuvlja kolenge phage o manushikane hakaja numa khuvena but po anglal ko prandipe. Ki „Dekada e rromengi – 2005-2015 bersh“ shaipe te sikljoven o rromane chave ule po shukar thaj on tane akana po but ko sikljovipaske institucije phenola e Jovanovich thaj panda phenola kaj pherdo thaj kvalitetno sikljovipe jek taro bucha kola ka anen ko reso o problemija e rromenge.

Oj phenola kaj o Rroma taro Deronje mashkaro anglune ki srbija kola dikhlje kaj o sikljovipe importantno, Jovanovich phenola kaj ki Fundoni sikavutni „Vuk Karadjich“ ko Deronje djana ki sikavni 150 sikavutne, taro kola 44 tane rromane chave.

O Rroma tane autotohne manusha ko Deronje, thaj lena plo than ko amalipe. O poblemija ulavena e manushencar kola naje Rroma kolencar djivdinaja ko jek gndipe. Chachipe ij kaj o rromane chave ko Deronje djan ki sikavutni amalikane e chavencar kola naje Rroma, thaj naje incidentija ki nacijaki osnova, odova jek pozitivno egzampli so ko avera thana nashti dikhelape phendja e Jovanovich.

Premalo phenipe tari Maja Jovanovich rromane chave taro Deronje kola agorisinen fundoni sikavni ko baro procenti plo sikljovipe lundjarena ko mashkarune sikavutne ko Odjaci.

Sar pedagog kerava sa te e chaven pendjarav sa e privilegijencar kola ka oven olen ako pali fundoni sikavni lundjarena te sikljoven. Phenava olenge te koristineno shaipe kova lenge daden thaj dajen na sine sebepi so o sikljovipe kerol te ikljovol pe taro chororipe ano kova o Rroma shel bershencar phanle, phenela i Jovanovich thaj shukar so ko lokali o zor ljola kan kana o lafi taro sikljovipe e rromengo.

2007.bersheste uli i Kancelarija basho rromane puchipa but problemija ko Odjaci po sgate avena ko reso. Bizo thajra prevoz, pustika, hajbe, azhutipe ko tharja  basho shukar sikavne thaj nagrade basho shukar reso kova ulo ko takmichenje tane „balval ko dumo“ basho rromano amalipe phendja e Maja Jovanovich, sukavni tari rromano chib ki Fundoni sikavni „Vuk Karadjich“.

Nase novine broj 286 – 13-1

Naše novine

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU