SIKAVNIPE RROMANE ČHAVENĐE

SIKAVNIPE RROMANE ČHAVENĐE

E sikavni OŠ“Dubrava“ pe Knjaževco si la penjinda gava kate živon čhave kola sikljon ki akija sikavni.Ki sikavni  si 629 čhave kola si pe 37 odeljena. Si la duj sikavne ko Minićevo hem ki Kalna, si la štar odeljena : ki Donja Kamenica, ko Donje Zuniče hem ko Gornje Zuniče.

Ki sikavni ko Minićevo svako dešto čhavo si ki manjinsko grupa. Gova si razlog kaj sikavni ćerel buti i uložil pe napora te pomožil čhavenđe, hem te ukljućil pe pe projektura kola si gole čhavenđe.“Savore ki bari sikavni“, dol pe podrška čhavneđe te sikljon -mothol g pedagog Sonja Radivojević. Čhave kola si ki ugrozime grupa edukovin pe te šaj sikljon so ka radin.

„Gola čhave si len aktivnosti te dikhen sar radil pe , sar proizvodil pe sar spremol pe.čhave spremon pe po završno ispit , te bi đžana ki bari sikavni. Amen da len podrška taj lenđere porodica “ mothol e Sonja Radivojević

Gova osnovno zadatko pe projekto trajl đži 2019 breš, sine te da saveti te motha čhavenđe te đžan ko pobare sikavne, motha lenđe sar realo te dikhen pes te đžanen so si gova so von šaj te sikljon , so si gova so intresuil len.

„Trebul e čhaven te pripremis sar kava  o programi te sikljon hem te odlučin kate ka đžan dalje te sikljon. Gova sa organizuina pe amari sikavni . Manga te da len podrška .Goda aktivnosti ćeren o psiholog, pedagog hem o bućarne ki kikavni hem o pedagosko asistento.“

O projekto “ savore ki bari sikavni“ sine ko dš sikavna ki Srbija. Adava sa ćera godolese kaj rromane čhave ni đžan dalje te sikljon (89,1% gađžikane čhave školuin pe dalje, 21% rromane čhave školuin pe dalje)

Vaćarol pe kaj kola kola ni đan ki bari sikavni naj len buti , von živon ko socijalno vom naj barvale, naj len love.

O projekto “ Savore ki  bari sikavni“ si rezultato pe saradnja Čhavikani fondacija Pestaloci  hem Centro pe sikavni politika thaj o Ministarstvo prosvete, nauke hem tehnološko razvoj ki Republika Srbija.

http://romski.net/sikavnipe-rromane-chavendje/

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2019

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom marta meseca u Vrnjačkoj Banji, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu za srednjoškolce iz Sremske Mitrovice, Šapca i Loznice. Osnovni ciljevi projekta su: […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU