Pristup Romkinja zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti

Od aprila 2018.godine u Zdravstvenom centru Bor radi zdravstvena medijatorka Marina Sinanović. To je velika pomoć Domu zdravlja Bor. Zdravstvene medijatorke su žene zaposlene pri domovima zdravlja i obučene da romskim porodicama ukazuju na mogućnost prevencije i lečenja bolesti, vakcinacije i ostvarivanja svih prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Romske medijatorke su od zdravstvenih radnica prerasle u socijalne radnice − postale su jedinstvena veza između romske populacije i celog institucionalnog sistema. One

preventivno obilaze naselja i pomažu porodiljama izmedju ostalog i kako da apliciraju za sredstva iz populacionog fonda Grada Bora gde se za prvo dete dobijaju -25.000 dinara, za 2.  40.000 din. a za III i IV dete 70.000 dinara. Zdrastveno osiguranje – zdravstvenu knjižicu, ima 90 % romskih porodica zahvaljujući angažovanju medijatorke Marine.

Projekat  doprinosi uspostavljanju bolje i efikasnije povezanosti između lokalnih zajednica, romske populacije, romskih zdravstvenih medijatorki i zdravstvenog sistema. Zahvaljujući projektu, prvi put u Srbiji imamo bazu podataka o Romima koju koriste državne institucije.

Statistike kažu da je životni vek romske populacije u proseku 10 do 15 godina kraći u odnosu na ostatak stanovništva.

Kritična su romska naselja, gde je higijena na najnižem nivou, a rizik od oboljevanja izuzetno visok. Sva naselja i sve porodice obiće će medijatorke, da za početak imaju lična dokumenta i zdravstvene knižice, a zatim i svog izabranog lekara, ginekologa ili pedijatra.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU