Poziv USAID – rok 30.10.2018.

USAID Srbija je objavila poziv za novi medijski program:

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=308974

Poziv je otvoren do 30 oktobra 2018. Na poziv mogu da se prijave organizacije registrovane u Republici Srbiji.

Planirano je da program traje 4 godine, sa budzetom koji ne moze da bude veci od 3 milliona US dolara.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa buducim programom, 20 septembra 2018 USAID organizuje konferenciju za zainteresovane organizacije. Vise detalja mozete da nadjete u pozivu na web linku u gornjem delu teksta.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU