Nevidljivi konkurs Rekovca

Oglašavanje konkursa na oglasnoj tabli, kriterijum da medij bude besplatno dostupan građanima i pogrešni obrasci na kojima je konkurs sproveden su rezime prvog projektnog ciklusa namenjenog informisanju građana Rekovca

Opština Rekovac, koja broji nešto više od 12.000 stanovnika, raspisala je 19. oktobra Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015 godini za proizvodnju televizijskog programa, čime je već u samom nazivu konkursa diskriminisala sve ostale medije. Samo sedam dana pre raspisivanja konkursa, iz Opšine Rekovac je stigao dopis PU ‘’Lokal pres’’ u kome je pisalo da je za ove svrhe planirano 800.000 dinara, ali da će konkurs biti raspisan tek naredne godine.

Suprotno članu 19 Zakona o javnom informisanju koji kaže  da se konkurs objavljuje se na veb-sajtu opštine, kao i najmanje u jednim dnevnim, odnosno nedeljnim novinama koje se distribuiraju na njenoj teritoriji, javni poziv okačen je na oglasnoj tabli opštine i objavljen u jagodinskom nedeljniku “Novi put”.

Ovim postupkom opštine praktično je onemogućeno medijima van teritorije na kojoj se nedeljnik “Novi put” distribuira da učestvuju na konkursu jer za njegovo raspisivanje nisu ni mogli da saznaju. U isto vreme ni koalicija novinarskih i medijskih udruženja nije mogla pravovremeno da reaguje kako bi ukazala na diskriminatorske odredbe konkursa.

U javnom pozivu je,  kao kriterijum naveden „da medij putem koga se program prenosi bude besplatno dostupan svim građanima na teritoriji opštine Rekovac“, a medijima koji su konkurisali na sajtu Opštine Rekovac bili su na raspolaganju obrasci Ministartrsva kulture iz ranijih godina kao forma konkursa..

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata bio je 500.000 dinara. Na sednici komisije, održanoj 4. Novebra 2015. Godine, odlučeno je da se RTB „Kanal M“ iz Paraćina, inače jedinom učesniku konkursa, dodeli traženih 455.700 dinara.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU