Materijal za Skupštinu

Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres će u  period od 1. do 3. decembra organizovati godišnju skupštinu. Na sednici Skupštine, koja se održava 2. decembra, članovi će imati priliku da odaberu novo rukovodstvo  PU “Lokal pres”. Za pet mesta u Upravnom odboru redakcije su nominovale 12 kandidata i kandidatkinja.

MATERIJAL ZA SKUPŠTINU:

Lista kandidata za Upravni odbor

Biografije kandidata za Upravni odbor

Izveštaj o radu

Bilans stanja

Bilans uspeha

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU