Koalicija: Kula raspisala konkurs samo za manjinske medijske sadržaje

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava da je opština Kula raspisala novi konkurs za javno informisanje koji je namenjen isključivo za sadržaje na jezicima nacionalnih manjina, što je protivzakonit i diskriminišući postupak, sa očiglednim ciljem da se izigra Zakon o javnom informisanju i medijima, čije odredbe o konkursnom sufinansiranju javnog interesa u sferi javnog informisanja promovišu, pored stručnosti i transparentnosti, i nediskriminaciju
Koalicija smatra da se iza navodne brige za informisanje na jezicima nacionalnih manjina najverovatnije krije samo interes lokalne samouprave da suzi broj potencijalnih aplikanata, odnosno da veći deo novca usmeri ka jednom mediju, a o tome svedoči i činjenica da se u konkursu, što je takođe protivzakonito, ne navodi najniži i najviši iznos koji će se dodeliti po jednom odobrenom projektu.
Iako je Koalicija u više navrata pokušala da dođe do informacije da li opština Kula namerava da raspiše još jedan konkurs za informisanje na većinskom jeziku, tu informaciju nismo do sada dobili, a indikativno je da je prethodni konkurs, koji je bio namenjen celokupnom javnom informisanju i potom poništen bez obrazloženja, imao istu vrednost kao ovaj – 3.600.000 dinara, odnosno da drugog konkursa u Kuli najverovatnije neće ni biti.
Na prethodni konkurs Koalicija se žalila zbog drugih vrsta nezakonitosi, između ostalog i zbog toga što je predsednik opštine Kula Dragan Trifunović imenovao u komisiju zaposlenog u Opštinskoj upravi, što je suprotno zakonu, koji predviđa da se članovi komisije biraju iz reda „nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika“. Takođe, bilo je nejasno na osnovu kojih kriterijuma su tada odabrana i preostala dva člana komisije, a da pritom nije izabran niko od onih koje su predložila reprezentativna medijska i novinarska udruženja.
O kršenju zakona u Kuli, Koalicija novinarskih i medijskih udruženja informisaće Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao i druge nadležne organe i institucije.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Lokal Pres, od početka primene nove medijske legislative prati zakonitost sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom u lokalnim sredinama, kao i na pokrajinskom i republičkom nivou.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja
Udruženje novinara Srbije
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal Pres

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU