Koalicija: Kula raspisala konkurs samo za manjinske medijske sadržaje

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja upozorava da je opština Kula raspisala novi konkurs za javno informisanje koji je namenjen isključivo za sadržaje na jezicima nacionalnih manjina, što je protivzakonit i diskriminišući postupak, sa očiglednim ciljem da se izigra Zakon o javnom informisanju i medijima, čije odredbe o konkursnom sufinansiranju javnog interesa u sferi javnog informisanja promovišu, pored stručnosti i transparentnosti, i nediskriminaciju
Koalicija smatra da se iza navodne brige za informisanje na jezicima nacionalnih manjina najverovatnije krije samo interes lokalne samouprave da suzi broj potencijalnih aplikanata, odnosno da veći deo novca usmeri ka jednom mediju, a o tome svedoči i činjenica da se u konkursu, što je takođe protivzakonito, ne navodi najniži i najviši iznos koji će se dodeliti po jednom odobrenom projektu.
Iako je Koalicija u više navrata pokušala da dođe do informacije da li opština Kula namerava da raspiše još jedan konkurs za informisanje na većinskom jeziku, tu informaciju nismo do sada dobili, a indikativno je da je prethodni konkurs, koji je bio namenjen celokupnom javnom informisanju i potom poništen bez obrazloženja, imao istu vrednost kao ovaj – 3.600.000 dinara, odnosno da drugog konkursa u Kuli najverovatnije neće ni biti.
Na prethodni konkurs Koalicija se žalila zbog drugih vrsta nezakonitosi, između ostalog i zbog toga što je predsednik opštine Kula Dragan Trifunović imenovao u komisiju zaposlenog u Opštinskoj upravi, što je suprotno zakonu, koji predviđa da se članovi komisije biraju iz reda „nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika“. Takođe, bilo je nejasno na osnovu kojih kriterijuma su tada odabrana i preostala dva člana komisije, a da pritom nije izabran niko od onih koje su predložila reprezentativna medijska i novinarska udruženja.
O kršenju zakona u Kuli, Koalicija novinarskih i medijskih udruženja informisaće Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao i druge nadležne organe i institucije.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja, koju čine Udruženje novinara Srbije (UNS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) i Lokal Pres, od početka primene nove medijske legislative prati zakonitost sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja u skladu sa javnim interesom u lokalnim sredinama, kao i na pokrajinskom i republičkom nivou.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja
Udruženje novinara Srbije
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija
Asocijacija lokalnih nezavisnih medija Lokal Pres

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU