Koalicija: Gradonačelnik Užica da odustane od nezakonitog Rešenja o raspodeli sredstava

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) protestuje zbog odluke gradonačelnika Užica Tihomira Petkovića da preinači predlog stručne komisije za ocenjivanje projekata iz oblasti javnog informisanja na konkursu Grada Užica i zahteva od njega da poništi doneto Rešenje o raspodeli sredstava.

Iako su i članovi komisije za dodelu sredstava koju su činili predstavnici novinarskih i medijskih udruženja  i medijski stručnjaci, jednoglasno predložili iznose za raspodelu, gradonačelnik Užica bez obrazloženja i obaveštenja preinačio je predlog komisije za pet podnetih predloga projekata.

Gradonačelnik je višestruko umanjio iznose za tri odobrena medijska projekta, pa su tako manje novca od predloženog dobili Televizija Forum iz Prijepolja, Agencija Beta i Dnevni list “Danas”, dok je za TV Lav iz Užica i Agenciju za marketing i tržišne informacije “Vodič” iz Užica uvećan iznos dodeljenog novca.

Medijska koalicija podseća da je Zakonom o javnom informisanju i medijima precizirano da je za ocenjivanje medijskih projekata na konkursu isključivo nadležna stručna komisija sastavljena od predstavnika novinarskih i medijskih udruženja i nezavisnih medijskih stručnjaka, koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs. Prema Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs „na osnovu predloga komisije“.

Pravilnikom je definisano i pravo rukovodioca organa da ukoliko „uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama zakona ovog pravilnika i konkursa, ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatraži pisanim putem od komisije da ispravi nepravilnosti ili greške u određenom roku“.

Gradonačelnik Užica, iako nije imao zakonskog osnova za takav potez, preinačio je odluku stručne komisije.

Koalicija upozorava da je na ovaj način zloupotrebljen je javni konkurs i obesmišljen rad komisije.

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja:

Udruženje novinara Srbije (UNS)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV)
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM)
PU “Lokal pres” (LP)

Beograd-Novi Sad-Kragujevac – 13. 05. 2016.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU