I romska zajednica prepoznaje problem “maloletničkih brakova”

Povodom obeležavanja 10.decembra Međunarodnog dana ljudskih prava u Romskom kulturnom centru u Nišu u organizaciji Centra za socijalni rad “Sveti Sava” i niškog Doma zdravlja , održana je tribina sa pripadnicima romske zajednice na temu”Maloletničkih brakova”. Prema podacima Centra za socijalni rad zvaničnih sklapanja maloletničkih brakova u Nišu gotovo da i nema, ali sdruge strane maloletničkih brakova i tekako ima u romskoj zajednici koji nisu zvanično registrovani.

Više u prilogu Roma World produkcije

LINK

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU