Gav Deronje naoficijalno lumijako than e tamburaki

Sigate ka ovol agor tari lumija…

Tambura lichna karta taro sa tamburashija ko Deronje – Avdive sutno toni tari tambura but komercijalizuimo

Beshipasko than ki komuna Odjaci, gav Deronje ki gili gilavdo thaj premali gili taro rromane orkestrija pendjardo. Chace, kana pomenini pe o gav Deronje but djene ikerena ole ki godi premlo rroma tamburashija. Okola, kola dajek drom – bashalena kop lo bijamo gav.Na but droma svdive shundjona o tonija tari tambura thaj cheman sar em I gijlja taro pendjarde filmija “Skupljacji perja” thaj “Biche propast sveta”. Pashe thaj durutne familije taro tamburashija ko Deronje, okola kola phirdje ko lole tepikija ko filmesko festivali ko Kan, avdive gilavena “tamo daleko”. Ko odova da sebepi bashi tambura avdive da phenena kaj tani kolektivno lichna karta taro Rroma ko Deronje.

Baripaja o Rroma taro akava than phenena kaj ki komuna Odjaci, isi ole nolo autohtonost tari 1745 bersh thaj odobor thaj po buderi tambura ko olenge vasta. Sar ulo o than DEronje, pa dji o avdivesutne dive, sine po but taro 80 bare orkestrija kola ple djandipaja gele ki sa e Evropa thaj “ekvash lumija” phenolaj pendjardo primashi Todor Paganini.

Deronje jek taro em pendjarde gava, ako na em angluno mashkaro avera, kote tradicionalno thaj kulturno e muzika ingaripe taro dad ko chavo. Sar khatinde, o rroma taro Deronje isi olen pli lichni karta thaj pasporti tari muzika, adjahar kaj nijek taro olenge durutne pa sa dji akana bucha, naje addjahar pechati sar o bashalipa. But gava, thaj forija pendjrde thaj djande ko nesave manifestacije, numa kana vakeren pe tamburashija taro Deronje, sa o Rroma thaj na Rroma djanena tari kaste kerela pe lafi. Tadeni stratuinen shukat thaj na bisterde vakeribe ko dikhipe olencar thaj djandipe olengoro ko bashalipa phenela Rajko Jovanovich taro Deronje.

Premalo vakeribe taro manusha kolencar kerdjam lafi bashi “Nashe novine” e rromen taro Deronje naje shukar te puchol pe ko sine, a koj avdib+ve em shukar tanburashi. Ako khoni bistro akava so vakera thaj puchol akava puchipe kova “ na valjandja” startuinol bari polemika thaj forsiribe taro nesave virtouzija taro savena familije thaj familije tari jek kustik. Palo odova dikhol pe ko djanol shukar I instrumentija , a sa agorishinipe pijbaja. Em shukar tamburashi achol bizi titula , dji p avet dikhipe thaj bashalipe thja phenol premalo podatkija kola isi ole 80% tari Rroma taro Deronje ki profesija tamburashi.

Avdive dji ko shel tamburashija taro Deronje bashalena ko desh eminentno orkestrija. Sa e Evrop olengoro than kaj kerena buti, bizo socijalno thaj penziono osiguripe. Avdive tane ko sa o thana, samo ko Deronje naje. Olengoro bashalipe mangena te shunen o manusha tari komuna Odjaci numa olengere amala thaj familija. Avdive olengro djandipe thaj improvizacija ki tambura sikavena ki svako rashtar tari anglutni Juga, po dajek drom djan em ko evropake metropole. Numa isi em duj orkestrija ko amaro Beograd, kote bershencar adjkerena pendjarutne kherutne thaj avrijalutne misafirija ko restorani “Tri sheshira” phenela o Jovanovich.

Sar phenol o Jovanovich but menjindjape ko djivdipe e rromengo ko akal thana thaj o toni tari tambura basho so ov phenol naje sar so sine po anglal. Kos a sijum jek lafijencar taro pendjarutne zaj avdive aktivna “doktorija ki tambura” Todor thaj Nesha Jovanovich, kaste isi em bare nagrade ko festivalija ko Balkani, kaj avdivesutne bashalipa but ki komercijalizacija, thaj naje purano shtimung, bashalipe sar anglal, phenol baso “Nashe Novine” Rajko Jovanovich.

Nase novine broj 291 – 11

Projekat_Glas_Roma_u_lokalnim_zajednicama-disclaimer

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU