DW Akademija pokreće novi Program za multiplikatore 2020-22. u sklopu projekta „Young Media”

DW Akademija pokreće novi Program za multiplikatore 2020-22. u sklopu projekta „Young Media” . Program za multiplikatore čini niz seminara, radionica i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, koji će biti održani od 2020. do 2022. godine. Cilj programa je da polaznici steknu znanja i iskustva za podršku medijima koji nude informativne sadržaje za mlade ciljne grupe ili ih žele uvesti.

Tokom prethodne tri godine DW Akademia je u okviru ovog programa obučila dvoje polaznika Iz Lokal presa – Mariju Obrenović i Nebojšu Trifunovića.

Za novu multiplikatorsku grupu Lokal pres je za svoje članice obezbedio ukupno tri mesta.

Obuka multiplikatora obuhvata elemente iz različitih oblasti:

•     novinarstvo

•     mobilno novinarstvo (MoJo)

•     menadžment i savetovanje medija

•     medijsko pravo i samoregulacija

•     metodologija treniranja

•     projektni menadžment

•     nove medijske tehnologije itd.

Preduslovi za učešće u Programu za multiplikatore su:

•     radno iskustvo u novinarstvu i/ili PR (min. 12 meseci)

•     aktivno znanje engleskog jezika (jedan deo treninga će biti održan isključivo na engleskom)

•     visoka motivacija i interesovanje za razvoj medija i mlade ciljne grupe.

Dodatno će se vrednovati iskustvo u radu sa mladima (npr. u sklopu nevladinih organizacija), novinarsko iskustvo u medijskim formatima za mlade, radno iskustvo u više vrsta medija (naročito elektronskih), radno iskustvo na uređivačkoj funkciji, trenersko iskustvo i poznavanje nemačkog jezika. Navedene tačke nisu preduslovi, već poželjne dodatne kvalifikacije koje pri selekciji kandidata daju dodatne bodove.

Sve zainteresovane za Program za multiplikatore molimo da uz prijavu dostave:

•     motivaciono pismo (maks. 1 stranica)

•     kratki CV iz kojeg se vide lični podaci (uključujući telefon i mejl), radno iskustvo u medijima, nivo poznavanja engleskog jezika i druge korisne kvalifikacije (maks. 2 stranice)

•     potvrdu da se obavezuju da će učestvovati na svim obukama u okviru Programa za multiplikatore do 2022. i u radu na priručniku.

Prijave za Program za multiplikatore članice PU Lokal pres mogu poslati elektronskim putem na adresu lokpres@gmail.com najkasnije do 7. juna 2020. godine.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU