Debata o medijskoj pismenosti u Kruševcu

Sam pojam medijske pismenoti nije u dovoljnoj meri prepoznat u lokalnim sredinama, ni od strane lokalnih organizacija civilnog društva, ni od lokalnih medija, ni od lokalne samouprave,zaključak je debate „Medijska pismenost u lokalnim sredinama“ održane 4. novembra u Kruševcu.

Na debati koju je organizovalo Poslovno udruženje Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres su govorili Marija Obrenović, saradnica PU Lokal pres i trener DW Akademie i Nadežda Budimović, urednica lokalnih novina „Grad“ iz Kruševca, kao i predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva, lokalnih medija i lokalne samouprave grada Kruševca.

Cilj debate bio je poboljšane razumevanja i unapređenje komunikacije među svim lokalnim akterima, od lokalnih samouprava, lokalnih organizacija civilnog društva, do lokalnih medija. Svi učenici saglasili su se da na unapređenju medijske pismenosti treba zajednički raditi u narednom periodu i da se do boljih rezultata može doći saradnjim svih relevantnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou.

Bila je to prilika i da se predstavnici medija, lokalnih udruženja građana i javnost upoznaju i sa ključnim elementima Nacrta medijske strategije i o najboljnim načinima njene implementacije u lokalnim sredinama.

Debata u Kruševcu bila je druga od tri planirane debate u okviru projekta „Primena medijske regulative u lokalnim sredinama“, finansijski podržana og od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU