Debata o bezbednosti novinara u Leskovcu

Bezbednost novinara u lokalnim sredinama bila je centralna tema javne debate koju je u petak, 18. oktobra u Leskovcu organizovalo Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal pres.

Na pocetku razgovora učesnici skupa čuli su rezultate najnovijeg istrazivanja „Lokal presa“ o pritiscima na lokalne medije u 2018. godini. 
Debata održana u prostorijma Edukacionog cenra Leskovac. Bila je to prilika i da se predstavnici medija, lokalnih udruženja građana i javnost upoznaju i sa ključnim elementima Nacrta medijske strategije i o najboljnim načinima njene implementacije u lokalnim sredinama.

Na debati su govorili Stojan Marković, član Radne grupe za izradu Nacrta medijske strategije, Ljiljana Stojanović, članice Stalne grupe za bezbednost novinara i Snežana Milošević, generalna sekretarka PU Lokal pres.

Cilj debate bio je poboljšane razumevanja i unapređenje komunikacije među svim lokalnim akterima, od lokalnih samouprava, lokalnih organizacija civilnog društva, do lokalnih medija.

Debata u Leskovcu bila je prva od tri planirane debate u okviru projekta „Primena medijske regulative u lokalnim sredinama“, finansijski podržana og od strane Misije OEBS-a u Srbiji.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU