Bor ZA sadržaje za mlade

Inicijativa Za sadržaje za mlade, koju je pokrenulo PU Lokal pres, predstavljena je gradonačelniku Bora Aleksandru Milikiću i  gradskoj većnici za kulturu i informisanje Mileni Stojanović Kožović. Predstavnici grada pokazali su veliko interesovanje za ideju da se deo sredstava iz budžeta izdvoji za informisanje mladih, te za njihovo uključivanje u rad lokalnih redakcija. 

Razgovor sa predstavnicima grada Bora, deo je kampanje javnog zagovaranja koju će PU Lokal pres sprovesti u 10 gradova Srbije. Ideja je da gradovi i opštine prepoznaju kreiranje medijskog sadržaja za mlade kao teme od javnog interesa na lokalnim konkursima za sufinanisranje medijskih sadržaja.

Inicijativa pod nazivom Za sadržaje za mlade PU Lokal pres sprovodi u okviru projekta “Abeceda zagovaranja za medije i mlade”.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU