Pravna služba pri kancelariji PU «Lokal pres»

Projekat NPA

Početkom 2007.
godine kancelarija Norveške narodne
pomoći nastavila je projekat pravne pomoći članicama Lokal presa koji je
započeo krajem 2004. godine. Uz
finansijsku pomoć NPA aktivnosti će se odvijati
do kraja maja 2007. godine. U trenutku osnivanja pravne pomoći protiv
članica lokalnih medija «Lokal pres», vođeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, tri
godine od početka projekta evidentan je
manji broj procesa, ali zabrinjava tendencija povećanja novih tužbi po Zakonu o javnom informisanju koji je
daleko strožiji po novinare u odnosu na Krivični zakon.

Pravna služba se
bavi :

1)Sudskim
procesima

2)Privatizacijom

Osnova čitavog
projekta su dve advokatske kancelarije i mreža advokata. Advokatske kancelarije
su: u Beogradu Advokatska kancelarija Živković i Samardžić zadužena pre svega
za proces privatizacije, za lobiranje i predstavljanje u Beogradu, za tumačenje
zakona koji su od značaja za poslovanje lokalnih medija.

Advokatska kancelarija Lazarević i Radović u Kragujevcu, predstavljala zapravo sekretarijat projekta,
preuzela je nadzor nad sudskim procesima, učestvovala u identifikaciji i
otklanjanju problema, snimanju situacije kada su u pitanju lokalni listovi i
njihovo sudsko izveštavanje, preuzela savetodavnu funkciju u konkretnim
slučajevima i posredovanje po pitanju privatizacije između krajnjih korisnika i
Advokatske kancelarije Živković u Beogradu.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU