Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja.

PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. Analiza je pokazala da je od ukupnih sredstava dodeljenih na konkursima (u periodu do januara 2016. do aprila 2018. godine) svega 6,88% dodeljeno projektima koji su se na bilo koji način ticali dece i mladih.

Analiza koja je urađena u okviru projekta, a obuhvata podatke iz 10 gradova i opština, pokazuje da su tokom 2018. i 2019. kroz konkurse za sufinansiranje medijskih sadržaja ove lokalne samouprave tek 5,67 % sredstava izdvojile za sadržaje za mlade.

Da među mladima postoji potreba za medijskim sadržajima koji su upravo njima namenjeni pokazala je i anketa, koju su tokom avgusta 2019. godine sproveli mladi volonteri PU Lokal presa među svojim vršnjacima. Rezultati ove ankete pokazuju da 90,4% mladih smatra kako u medijima nema dovoljno sadržaja za mlade.

Javno zagovaranje koje PU Lokal pres namerava da sprovede kao glavni cilj postavlja obavezu lokalne samouprave da deo sredstava, koje inače dodeljuju kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, /linije 481 i 423/ izdvoje i usmere na projekte koji će kreirati sadržaje za mlade, a ne o mladima, tako što će uključiti mlade u kreiranje medijskih sadržaja.

Samo na ovaj način moguće je obezbediti kontinuitet i kvalitet kreiranja sadržaja za mlade Kada deo budžetskih sredstava iz lokalnih  budžeta bude izdvojen za ove namene  na posebnoj budžetskoj liniji, lokalni mediji će biti direktno podstaknuti da razmišljaju o mladima kao ciljnim grupama i aktivno ih uključe u kreiranje sadržaja.  Na taj način će se doprineti boljem informisanju mladih.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Mladi mediji 2020

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom tokom 2020. godine realizuje novi trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati Letnnju novinsrku školu za nove polaznike, zatim još jednu radionicu za najuspešnije polaznike iz prethodnih godina, Zbog pandemije COVID 19 ove radionice će biti organizovane online. U okviru projekta biće odabrana […]

DETALJI O PROJEKTU
Javno zagovaranje “ZA sadržaje za mlade”

Kroz konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa i lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja medijima dodeljuju značajna sredstva za kreiranje sadržaja. Međutim, deca i mladi su vrlo retko u fokusu tih medijskih sadržaja. PU Lokal pres je tokom 2019. godine analizirao medijske konkurse 40 gradova i opština na teritoriji Srbije. […]

DETALJI O PROJEKTU
Local Press Laboratorija

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije. U pitanju program podrške lokalnim medijima u okviru koga 4 medija, članice Lokal presa, na različite načine pokušavaju da se povežu sa svojom publikom. Mediji koji učestvuju u ovom projektu su Grad […]

DETALJI O PROJEKTU