Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  ”Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija” zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari.

Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera da se:

  • osposobe i primene praksu i znanje iz oblasti kriznog menadžmenta na dvodnevnoj radionici sa nazivom ”Krizni menadžment u lokalnim medijima”. Kako smanjiti rizike, kako poslovati i na šta se osloniti u kriznim situacijama i kako prevazići probleme proistekle iz nelikvidnsti su vrlo važna pitanja već duži vremenski period. Primeri dobre prakse biće ponuđeni kao modeli za prevazilaženje pojedinih tekućih problema. Bez stabilnih i održivih lokalnih medija nema kvalitetnog izveštavanja na lokalu niti zadovoljavajućeg ostvarivanja javnog interesa.
  • upoznaju sa svim fazama projektnog ciklusa i narativnim i finansijskim izveštavanjem radi kvalitetne implementacije Zakona o informisanju i medijima, putem jednodnevne radionice pod nazivom ”Projektni ciklus i izveštavanje”. Na taj način omogućiće stručnim službama Ministarstva kulture i informisanja kao i eksternim stručnim evaluatorima da kvalitetnije obavljaju svoje zadatke. Tako se smanjuju moguće greške i rizik da aktivnosti i sredstva koja su dobijena za realizaciju projekata ne budu opravdana na pravi način.
  • kvalitetnoj obuci novinara za poslove fotoreportera – tehnike snimanja, struktura fotografije, obrada u fotošopu, kadriranje i čuvanje putem trodnevne radionice ”Fotografija u medijima –set znanja i veština”. Takođe, u okviru ove radionice angažovaćemo i advokata da prisutnim novinarima ukaže na pravne odredbe Zakona o autorskim pravima, posledicama i sudskim procesima koji se već vode u pojedinim slučajevima. Ova radionica podrazumeva i praktičan rad na terenu uz mentorstvo predavača, kao i sugestije o dobrim i lošim aspektima fotografija koje budu snimljene za vreme održavanja radionice.

Projekat se ralizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU