Građani u fokusu lokalnih medija

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ’’Lokal pres’’ realizacijom projekta ’’Građani u fokusu lokalnih medija’’ doprinosi kvalitetnijem informisanju i održivosti nezavisnih lokalnih i regionalnih medija kao i jačanju pozicije i uticaja udruženja lokalnih medija na medijskoj sceni Srbije. Projekat je finansijski podržan od strane National Endowment for Democracy

Projekat „Građani u fokusu lokalnihmedija “ čine tri celine:

  1. Obezbeđivanje pravne pomoći- podrška funkcionisanju pravne službe pri PU ‘’Lokal pres’’, advokatskom zastupanju članica na ročištima, besplatnoj pravnoj pomoći, in house treninzima na temu medijskih zakona i njihovoj implementaciji.
  2. Organizacija godišnje skupštine, jubilarne, dvedesete po redu. Tokom dvodnevnog događaja realizovaće se tri panela koja se tiču povezanosti lokalnih medija i lokalnih OCD, budućnosti i održivosti lokalnih medija u regionu kao i o implementaciji Zakonao javnom informisanju i medijima u delu projektnog finansiranja.
  3. Organizacija trodnevnog savetovanja za zaposlene I članove upravnog odbora u cilju strateškog planiranja Asocijacije PU ‘’Lokal pres’’u periodu 2016-2020. godine I implementacija postavljenih sterategija razvoja u biznis plan Asocijacije.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU
Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  ”Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija” zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari. Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih […]

DETALJI O PROJEKTU
Glas Roma u lokalnim zajednicama/Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana

Poslovno udruženje „Lokal pres“ u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša u narednih pet meseci sprovodiće projekat pod nazivom „Glas Roma u lokalnim zajednicama“. Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine u Srbiji živi 147.600 Roma. Nezvanične procene sa terena koje koristi Ministarstvo za ljudska […]

DETALJI O PROJEKTU