Građani u fokusu lokalnih medija

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ’’Lokal pres’’ realizacijom projekta ’’Građani u fokusu lokalnih medija’’ doprinosi kvalitetnijem informisanju i održivosti nezavisnih lokalnih i regionalnih medija kao i jačanju pozicije i uticaja udruženja lokalnih medija na medijskoj sceni Srbije. Projekat je finansijski podržan od strane National Endowment for Democracy

Projekat „Građani u fokusu lokalnihmedija “ čine tri celine:

  1. Obezbeđivanje pravne pomoći- podrška funkcionisanju pravne službe pri PU ‘’Lokal pres’’, advokatskom zastupanju članica na ročištima, besplatnoj pravnoj pomoći, in house treninzima na temu medijskih zakona i njihovoj implementaciji.
  2. Organizacija godišnje skupštine, jubilarne, dvedesete po redu. Tokom dvodnevnog događaja realizovaće se tri panela koja se tiču povezanosti lokalnih medija i lokalnih OCD, budućnosti i održivosti lokalnih medija u regionu kao i o implementaciji Zakonao javnom informisanju i medijima u delu projektnog finansiranja.
  3. Organizacija trodnevnog savetovanja za zaposlene I članove upravnog odbora u cilju strateškog planiranja Asocijacije PU ‘’Lokal pres’’u periodu 2016-2020. godine I implementacija postavljenih sterategija razvoja u biznis plan Asocijacije.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI 2018

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja u 2018. godini, novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2018.

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom maja meseca u Kragujevcu, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu u Kraljevu, kao i napredni trening iz novinarstva za najbolje polaznike prošlogodišnje i […]

DETALJI O PROJEKTU