Građani u fokusu lokalnih medija

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ’’Lokal pres’’ realizacijom projekta ’’Građani u fokusu lokalnih medija’’ doprinosi kvalitetnijem informisanju i održivosti nezavisnih lokalnih i regionalnih medija kao i jačanju pozicije i uticaja udruženja lokalnih medija na medijskoj sceni Srbije. Projekat je finansijski podržan od strane National Endowment for Democracy

Projekat „Građani u fokusu lokalnihmedija “ čine tri celine:

  1. Obezbeđivanje pravne pomoći- podrška funkcionisanju pravne službe pri PU ‘’Lokal pres’’, advokatskom zastupanju članica na ročištima, besplatnoj pravnoj pomoći, in house treninzima na temu medijskih zakona i njihovoj implementaciji.
  2. Organizacija godišnje skupštine, jubilarne, dvedesete po redu. Tokom dvodnevnog događaja realizovaće se tri panela koja se tiču povezanosti lokalnih medija i lokalnih OCD, budućnosti i održivosti lokalnih medija u regionu kao i o implementaciji Zakonao javnom informisanju i medijima u delu projektnog finansiranja.
  3. Organizacija trodnevnog savetovanja za zaposlene I članove upravnog odbora u cilju strateškog planiranja Asocijacije PU ‘’Lokal pres’’u periodu 2016-2020. godine I implementacija postavljenih sterategija razvoja u biznis plan Asocijacije.
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU