„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali nisu formalno registrovane.

Romski mediji radeći na pričama vezanim za obrazovanje zajedno sa lokalnim medijima imaju priliku da unaprede svoje profesionalne kapacitete i novinarske veštine, dok su lokalni mediji na neposredan način senzibilisani za izveštavanje o problemima romske zajednice.

Kao tema projekta odabrano je obrazovanje Roma, jer je ono jedna od ključnih preduslova za napredak ove zajednice. Statistika kaže da 64 odsto romske dece završava osnovno obrazovanje. Srednje škole pohađa tek svaki peti mladi Rom, dok ih je na studijama dvedesetostruko manje nego kolega i koleginicama. Romski koordinator imaće zadatak da pomogne medijima u povezivanju sa OCD koje se bave problematikom obrazovanja Roma, uputi ih u inkluzivne prakse u obrazovanju, sa posebnim akcentom na socijalnu inkluziju kroz obrazovanje.

Mediji učesnici u projektu odabarni su po srodnosti tehnologije produkcije – dva internet radija Humanitarni radio i Romski medijski servis, dva medija koja se bave produkciom audio vizuelnih sadržaja – KA-TV i Roma world, te dva medija koja se bave distibucijom pisanih sadržaja Nove knjaževačke novine i romske.net. Svaki od „parova“ imaće obavezu da uradi po 5 priča vezanih za obrazovanje Roma. Uz pomoć koordinarora iz romske OCD, koji prati realizaciju projekta, imaju priliku i da se povežu sa romskim OCD na lokalu.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU