„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali nisu formalno registrovane.

Romski mediji radeći na pričama vezanim za obrazovanje zajedno sa lokalnim medijima imaju priliku da unaprede svoje profesionalne kapacitete i novinarske veštine, dok su lokalni mediji na neposredan način senzibilisani za izveštavanje o problemima romske zajednice.

Kao tema projekta odabrano je obrazovanje Roma, jer je ono jedna od ključnih preduslova za napredak ove zajednice. Statistika kaže da 64 odsto romske dece završava osnovno obrazovanje. Srednje škole pohađa tek svaki peti mladi Rom, dok ih je na studijama dvedesetostruko manje nego kolega i koleginicama. Romski koordinator imaće zadatak da pomogne medijima u povezivanju sa OCD koje se bave problematikom obrazovanja Roma, uputi ih u inkluzivne prakse u obrazovanju, sa posebnim akcentom na socijalnu inkluziju kroz obrazovanje.

Mediji učesnici u projektu odabarni su po srodnosti tehnologije produkcije – dva internet radija Humanitarni radio i Romski medijski servis, dva medija koja se bave produkciom audio vizuelnih sadržaja – KA-TV i Roma world, te dva medija koja se bave distibucijom pisanih sadržaja Nove knjaževačke novine i romske.net. Svaki od „parova“ imaće obavezu da uradi po 5 priča vezanih za obrazovanje Roma. Uz pomoć koordinarora iz romske OCD, koji prati realizaciju projekta, imaju priliku i da se povežu sa romskim OCD na lokalu.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji 2019

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom i tokom 2018. godine realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Ove godine PU Lokal pres će organizovati radionicu za multiplikatore tokom marta meseca u Vrnjačkoj Banji, zatim još jednu Letnju novinarsku školu za srednjoškolce u junu za srednjoškolce iz Sremske Mitrovice, Šapca i Loznice. Osnovni ciljevi projekta su: […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” 2018.

U 2018. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU