Партнерство за квалитетније и професионалније извештавање

Реализација пројекта доприноси  унапређењу медијског и новинарског професионализма и јачању стручних капацитета новинарског кадра у локалним медијима у домену извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом и развијању њихове свести и сазнања о савременом схватању инвалидности. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања

Намера је да се кроз тродневну радионицу на тему извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом , а на којој ће неки од предавача бити управо лица са инвалидитетом, допринесе развијању свести и сазнања о савременом схватању инвалидности код 20 локалних новинара из 20 локалних медија и унапреде методологије извештавања.

По први пут, међу предавачима ће бити особе са инвалидитетом које ће на најдиректнији начин указати на своја сагледавања како их медији представљају и на своје потребе како медији могу подржати њихову независност и иницијативу.У оквиру радионице планирана је и посета једној од организација инвалида, као и одабир и прослеђивање контакт адресара локалних организација инвалида у градовима одакле долазе новинари. Мишљења смо да би се између локалних новинара и организација особа са инвалидитетом развило партнерство коме тежимо, мора да постоји прихватање, разумевање и препознавање да би што више једни о другима научили.

У организацији радионице користићемо сарадњу и ресурсе Националне организације особа са инвалидитетом Србије.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres”

U 2017. godini nastavlja se višegodišnji projekat Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” čiji je cilj da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Tokom projekta  planirane su aktivnosti: Zastupanja članica […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi mediji

PU Lokal pres u partnerstvu sa DW Akademiom realizuje trogodišnji projekat „Mladi mediji“. Osnovni ciljevi projekta su: – pružiti pomoć medijima koji već nude (informativne) sadržaje za mlade ciljne grupe kroz konsultacije, in-house treninge, razmenu iskustva itd. – poticati kreiranje novih inovativnih (informativnih i participativnih) formata za mlade, pri tome i za socijalno ugrožene grupe […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU