Партнерство за квалитетније и професионалније извештавање

Реализација пројекта доприноси  унапређењу медијског и новинарског професионализма и јачању стручних капацитета новинарског кадра у локалним медијима у домену извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом и развијању њихове свести и сазнања о савременом схватању инвалидности. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања

Намера је да се кроз тродневну радионицу на тему извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом , а на којој ће неки од предавача бити управо лица са инвалидитетом, допринесе развијању свести и сазнања о савременом схватању инвалидности код 20 локалних новинара из 20 локалних медија и унапреде методологије извештавања.

По први пут, међу предавачима ће бити особе са инвалидитетом које ће на најдиректнији начин указати на своја сагледавања како их медији представљају и на своје потребе како медији могу подржати њихову независност и иницијативу.У оквиру радионице планирана је и посета једној од организација инвалида, као и одабир и прослеђивање контакт адресара локалних организација инвалида у градовима одакле долазе новинари. Мишљења смо да би се између локалних новинара и организација особа са инвалидитетом развило партнерство коме тежимо, мора да постоји прихватање, разумевање и препознавање да би што више једни о другима научили.

У организацији радионице користићемо сарадњу и ресурсе Националне организације особа са инвалидитетом Србије.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

Pravna pomoć članicama PU ’’ Lokal pres’’ u 2016.

Cilj višegodišnjeg projekta „Pravna pomoć članicama PU „Lokal presa” je da doprinese višem stepenu profesionalizma članica PU „Lokal pres” i putem primene novinarskog kodeksa doprinese boljem i kvalitetnijem informisanju građana u lokalnim zajednicama. Projekat je finansijski podržan od strane Civil Rights Defenders Realizacijom projekta Pravna pomoć članicama PU „Lokal pres” ostvareni su sledeći rezultati: Uspostavljena […]

DETALJI O PROJEKTU
Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija

Projekat  ”Jačanje kapaciteta i unapređenje profesionalnih standarda lokalnih medija” zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 43 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2016. godinu. Podrazumeva realizaciju  3 tematske radionice na kojima će učestvovati menadžeri i novinari. Utemeljen je na jačanju stručnih kapaciteta medijskih […]

DETALJI O PROJEKTU
Glas Roma u lokalnim zajednicama/Avazi (Krlo) e rromengo ko lokalno beshipaske thana

Poslovno udruženje „Lokal pres“ u saradnji sa „Našim novinama“ iz Odžaka, Kraljevačkom televizijom iz Kraljeva i produkcijom „Roma vrld“ iz Niša u narednih pet meseci sprovodiće projekat pod nazivom „Glas Roma u lokalnim zajednicama“. Prema podacima iz Popisa stanovništva 2011. godine u Srbiji živi 147.600 Roma. Nezvanične procene sa terena koje koristi Ministarstvo za ljudska […]

DETALJI O PROJEKTU