Партнерство за квалитетније и професионалније извештавање

Реализација пројекта доприноси  унапређењу медијског и новинарског професионализма и јачању стручних капацитета новинарског кадра у локалним медијима у домену извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом и развијању њихове свести и сазнања о савременом схватању инвалидности. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања

Намера је да се кроз тродневну радионицу на тему извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом , а на којој ће неки од предавача бити управо лица са инвалидитетом, допринесе развијању свести и сазнања о савременом схватању инвалидности код 20 локалних новинара из 20 локалних медија и унапреде методологије извештавања.

По први пут, међу предавачима ће бити особе са инвалидитетом које ће на најдиректнији начин указати на своја сагледавања како их медији представљају и на своје потребе како медији могу подржати њихову независност и иницијативу.У оквиру радионице планирана је и посета једној од организација инвалида, као и одабир и прослеђивање контакт адресара локалних организација инвалида у градовима одакле долазе новинари. Мишљења смо да би се између локалних новинара и организација особа са инвалидитетом развило партнерство коме тежимо, мора да постоји прихватање, разумевање и препознавање да би што више једни о другима научили.

У организацији радионице користићемо сарадњу и ресурсе Националне организације особа са инвалидитетом Србије.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU