Партнерство за квалитетније и професионалније извештавање

Реализација пројекта доприноси  унапређењу медијског и новинарског професионализма и јачању стручних капацитета новинарског кадра у локалним медијима у домену извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом и развијању њихове свести и сазнања о савременом схватању инвалидности. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања

Намера је да се кроз тродневну радионицу на тему извештавања о животу и правима особа са инвалидитетом , а на којој ће неки од предавача бити управо лица са инвалидитетом, допринесе развијању свести и сазнања о савременом схватању инвалидности код 20 локалних новинара из 20 локалних медија и унапреде методологије извештавања.

По први пут, међу предавачима ће бити особе са инвалидитетом које ће на најдиректнији начин указати на своја сагледавања како их медији представљају и на своје потребе како медији могу подржати њихову независност и иницијативу.У оквиру радионице планирана је и посета једној од организација инвалида, као и одабир и прослеђивање контакт адресара локалних организација инвалида у градовима одакле долазе новинари. Мишљења смо да би се између локалних новинара и организација особа са инвалидитетом развило партнерство коме тежимо, мора да постоји прихватање, разумевање и препознавање да би што више једни о другима научили.

У организацији радионице користићемо сарадњу и ресурсе Националне организације особа са инвалидитетом Србије.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

„Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji “

Projekat  „ Osnaživanje kapaciteta i jačanje uticaja lokalnih medija u Srbiji  “  čine tri celine: Obezbeđivanje pravne pomoći za članice Lokal presa- Pravni tim će takođe, održati jednodnevni trening u okviru trodnevne radionice na temu važnosti primene autorskih prava i mogućih sankcija za njihovo narušavanje. U okviru ove aktivnosti advokati će pružati pravne savete svim […]

DETALJI O PROJEKTU
Stručni i profesionalni lokalni mediji

Projekat  ” ”Stručni i profesionalni lokalni mediji”  zasnovan je na potrebama koje su članice PU ”Lokal pres” / 48 lokalnih medija/ navele u svojoj redovnoj godišnjoj anketi kao svoje primarne potrebe za 2017. godinu. Podrazumeva realizaciju  2 tematske radionice. Projekat je utemeljen  na jačanju stručnih kapaciteta medijskih uposlenika i to lokalnih menadžera i novinara u […]

DETALJI O PROJEKTU
„Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma

Projekat „ „Daj(e) se na znanje“ – medijska mreža za bolje obrazovanje Roma,  usmeren je na povezivanje romskih i klasičnih lokalnih medija kako bi se slabosti jednih i drugih prevazišle u cilju unapređenja informisanja lokalne zajednice. U projekat je uključeno šest redakcija – četri medija, i dve romske redakcije koje funkcionišu u okviru udruženja, ali […]

DETALJI O PROJEKTU