Projekti – Page 4 – LocalPress
Projekti
Ova strana sadrži projekte koje smo uradili ili imamo u planu.
Političari i lokalni mediji

Projekat je predstavljao način da odredjene informacije ”zatvorene” u lokalne okvire postanu dostupne veću broju čitalaca na širem području. Dinamika projekta je tekla neprekidno u periodu od potpisivanja ugovora 21. novembra do kraja marta 2006 kada je projekat i završen. Započeo je fazom pripreme, obaveštavanja članica o projektu, njihovog animiranja i prikupljanja potvrda u učestvovanju.Tokom […]

DETALJI O PROJEKTU
Policija u lokalnim sredinama

Ovaj projekat je predstavljao razmenu tekstova izmedju lokalnih medija članica Asocijacije nezavisnih lokalnih medija "Lokal pres". Tekstovi su objavljivani neprekidno u periodu od deset nedalja. Tema je bila odnos policije prema lokalnom stanovništvu. Ovaj serijal je naišao na veliku čitanost od strane građana. Prvo negativno reagovanje i osuda stigla je od strane Srpske radikalne stranke […]

DETALJI O PROJEKTU
Lokalni mediji i lokalni izbori

Odnos lokalnih medija i nove lokalne vlasti nakon izbora krajem 2004. godine, bila je tema serije tekstova koju je finansijski podržala Norveška narodna pomoć. Projekat je realizovan u periodu od 8 nedelja počev od 22. marta 2005. godine pa do 7. maja 2005. godine. Ovaj projekat je predstavljao razmenu tekstova izmedju lokalnih medija članica Asocijacije […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna služba pri kancelariji PU “Lokal pres”

Projekat SHCKrajem decembra 2004. godine , uz finansijsku podršku Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava počela je sa radom pravna služba pri kancelariji Lokal presa. U to vreme protiv članica lokalnih medija «Lokal pres», vodjeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, dve godine od početka projekta ovaj broj je smanjen za 14 sudskih procesa. Pravna služba […]

DETALJI O PROJEKTU
Druga faza povećanja razvojnih kapaciteta članica Lokal presa

Projekat Press NowOvaj projekat predstavlja pomoć u planiranju i realzaciji biznis planova lokalnih novina. Projekat podrazumeva dve faze. Prva je realizovana tokom decembra 2005. i početkom 2006. godine i predstavljala je izradu biznis planova od strane stručnih lica. U njenoj realizaciji je učstvovalo sedam lokalnih novina: ”Somborske novine”, ”Pančevac”, ”Pečat”, ”Vranjske”, ”Kolubara” i ”Grad”. Na […]

DETALJI O PROJEKTU
Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama

Projekat NPAČlanice PU “Lokal pres“ od ponedeljka, 6.novembra započele su realizaciju projekta pod nazivom Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, koju finansira Norveška Narodna Pomoć. Projekat Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, predstavlja serijal od 10 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari, sa namerom da upoznaju građane Srbije o […]

DETALJI O PROJEKTU
Kulturna baština u lokalnim sredinama

Projekat Ministarstva kulture RSPU “Lokal pres“ od ponedeljka, 7. avgusta započelo je realizaciju projekta pod nazivom “Očuvanje kulturne baštine u lokalnim sredinama“, koju sufinansira Ministarstvo kulture Republike Srbije. Visina raspoloživih za realizaciju projekta iznosi 300.000,00 dinara. Projekat Očuvanje kulturne baštine u lokalnim sredinama predstavlja serijal od 7 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji […]

DETALJI O PROJEKTU
1 2 3 4