Projekti – Page 4 – LocalPress
Projekti
Ova strana sadrži projekte koje smo uradili ili imamo u planu.
Inflacija u avgustu ubrzava, NBS podigla referentnu stopu

Inflacija u avgustu ubrzava, a ono što je posebno bitno je i da bazna inflacija (koju čine cene proizvoda koje nisu pod direktnom kontrolom države) u avgustu dostiže visok nivo, beležeći mesečnu stopu rasta od 1,1%, najveću još od novembra 2005. Podsećamo da je u celom drugom kvartalu bazna inflacija pokazivala znake blagog ubrzavanja (posebno […]

DETALJI O PROJEKTU
Opportunity štedionica iz Novog Sada postala je Opportunity banka

Dobijanjem licence od strane NBS krajem aprila 2007. godine, Opportunity štedionica a.d. Novi Sad počela je u Srbiji da posluje kao banka – prema Zakonu o bankama, ona je iz statusa štedionice prešla u status banke, uz dokapitalizaciju od 5 miliona evra Akcionari Opportunity banke a.d. Novi Sad su: Opportunity Transformation Investments, Inc. 63,51%, EBRD […]

DETALJI O PROJEKTU
Biznis servis informacije
DETALJI O PROJEKTU
Mladi i ekstremizam

Projekat NED PU „Lokal pres“ od ponedeljka, 12. marta započelo je sa realizacijom projekta pod nazivom Mladi i ekstremizam uz finansijsku pomoć NED. Ovaj projekat predstavlja serijal od 20 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji su dostupni za prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 12. marta 2007. godine na sajtu www.localpress.org.yu. Učešće […]

DETALJI O PROJEKTU
Privatizacija lokalnih medija

Projekat NPA PU “Lokal pres“ je od ponedeljka, 5. marta započelo realizaciju projekta pod nazivom Privatizacija lokalnih medija uz finansijsku pomoć Norveške narodne pomoći. Projekat Privatizacija lokalnih medija predstavlja serijal od 7 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji će biti dostupni za prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 5. marta 2007. godine […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna služba pri kancelariji PU «Lokal pres»

Projekat NPA Početkom 2007. godine kancelarija Norveške narodne pomoći nastavila je projekat pravne pomoći članicama Lokal presa koji je započeo krajem 2004. godine. Uz finansijsku pomoć NPA aktivnosti će se odvijati do kraja maja 2007. godine. U trenutku osnivanja pravne pomoći protiv članica lokalnih medija «Lokal pres», vođeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, tri godine […]

DETALJI O PROJEKTU
Privatizacija i lokalni mediji

Projekat privatizacija i lokalni mediji je započeo 26. aprila 2004. godine i završen je 24. maja 2004. godine. Serija tekstova je započela tekstom Borskih novina o već izvršenoj privatizaciji u Zaječarskom Timoku. Iako Timok nije članica Lokal presa, ovim tekstom je započet serijal jer on pokazuje u kakvu apsurdnu situaciju mogu doći lokalne novine, što […]

DETALJI O PROJEKTU
Političari i lokalni mediji

Projekat je predstavljao način da odredjene informacije ”zatvorene” u lokalne okvire postanu dostupne veću broju čitalaca na širem području. Dinamika projekta je tekla neprekidno u periodu od potpisivanja ugovora 21. novembra do kraja marta 2006 kada je projekat i završen. Započeo je fazom pripreme, obaveštavanja članica o projektu, njihovog animiranja i prikupljanja potvrda u učestvovanju.Tokom […]

DETALJI O PROJEKTU
Policija u lokalnim sredinama

Ovaj projekat je predstavljao razmenu tekstova izmedju lokalnih medija članica Asocijacije nezavisnih lokalnih medija "Lokal pres". Tekstovi su objavljivani neprekidno u periodu od deset nedalja. Tema je bila odnos policije prema lokalnom stanovništvu. Ovaj serijal je naišao na veliku čitanost od strane građana. Prvo negativno reagovanje i osuda stigla je od strane Srpske radikalne stranke […]

DETALJI O PROJEKTU
Lokalni mediji i lokalni izbori

Odnos lokalnih medija i nove lokalne vlasti nakon izbora krajem 2004. godine, bila je tema serije tekstova koju je finansijski podržala Norveška narodna pomoć. Projekat je realizovan u periodu od 8 nedelja počev od 22. marta 2005. godine pa do 7. maja 2005. godine. Ovaj projekat je predstavljao razmenu tekstova izmedju lokalnih medija članica Asocijacije […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna služba pri kancelariji PU “Lokal pres”

Projekat SHCKrajem decembra 2004. godine , uz finansijsku podršku Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava počela je sa radom pravna služba pri kancelariji Lokal presa. U to vreme protiv članica lokalnih medija «Lokal pres», vodjeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, dve godine od početka projekta ovaj broj je smanjen za 14 sudskih procesa. Pravna služba […]

DETALJI O PROJEKTU
Druga faza povećanja razvojnih kapaciteta članica Lokal presa

Projekat Press NowOvaj projekat predstavlja pomoć u planiranju i realzaciji biznis planova lokalnih novina. Projekat podrazumeva dve faze. Prva je realizovana tokom decembra 2005. i početkom 2006. godine i predstavljala je izradu biznis planova od strane stručnih lica. U njenoj realizaciji je učstvovalo sedam lokalnih novina: ”Somborske novine”, ”Pančevac”, ”Pečat”, ”Vranjske”, ”Kolubara” i ”Grad”. Na […]

DETALJI O PROJEKTU
Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama

Projekat NPAČlanice PU “Lokal pres“ od ponedeljka, 6.novembra započele su realizaciju projekta pod nazivom Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, koju finansira Norveška Narodna Pomoć. Projekat Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, predstavlja serijal od 10 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari, sa namerom da upoznaju građane Srbije o […]

DETALJI O PROJEKTU
Kulturna baština u lokalnim sredinama

Projekat Ministarstva kulture RSPU “Lokal pres“ od ponedeljka, 7. avgusta započelo je realizaciju projekta pod nazivom “Očuvanje kulturne baštine u lokalnim sredinama“, koju sufinansira Ministarstvo kulture Republike Srbije. Visina raspoloživih za realizaciju projekta iznosi 300.000,00 dinara. Projekat Očuvanje kulturne baštine u lokalnim sredinama predstavlja serijal od 7 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji […]

DETALJI O PROJEKTU
1 2 3 4