Projekti – Page 4 – LocalPress
Projekti
Ova strana sadrži projekte koje smo uradili ili imamo u planu.
Pravna služba pri kancelariji PU “Lokal pres”

Projekat SHCKrajem decembra 2004. godine , uz finansijsku podršku Švedskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava počela je sa radom pravna služba pri kancelariji Lokal presa. U to vreme protiv članica lokalnih medija «Lokal pres», vodjeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, dve godine od početka projekta ovaj broj je smanjen za 14 sudskih procesa. Pravna služba […]

DETALJI O PROJEKTU
Druga faza povećanja razvojnih kapaciteta članica Lokal presa

Projekat Press NowOvaj projekat predstavlja pomoć u planiranju i realzaciji biznis planova lokalnih novina. Projekat podrazumeva dve faze. Prva je realizovana tokom decembra 2005. i početkom 2006. godine i predstavljala je izradu biznis planova od strane stručnih lica. U njenoj realizaciji je učstvovalo sedam lokalnih novina: ”Somborske novine”, ”Pančevac”, ”Pečat”, ”Vranjske”, ”Kolubara” i ”Grad”. Na […]

DETALJI O PROJEKTU
Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama

Projekat NPAČlanice PU “Lokal pres“ od ponedeljka, 6.novembra započele su realizaciju projekta pod nazivom Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, koju finansira Norveška Narodna Pomoć. Projekat Zakon o dostupnosti informacija na proveri u lokalnim sredinama, predstavlja serijal od 10 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari, sa namerom da upoznaju građane Srbije o […]

DETALJI O PROJEKTU
Kulturna baština u lokalnim sredinama

Projekat Ministarstva kulture RSPU “Lokal pres“ od ponedeljka, 7. avgusta započelo je realizaciju projekta pod nazivom “Očuvanje kulturne baštine u lokalnim sredinama“, koju sufinansira Ministarstvo kulture Republike Srbije. Visina raspoloživih za realizaciju projekta iznosi 300.000,00 dinara. Projekat Očuvanje kulturne baštine u lokalnim sredinama predstavlja serijal od 7 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji […]

DETALJI O PROJEKTU
1 2 3 4