Projekti – Page 3 – LocalPress
Projekti
Ova strana sadrži projekte koje smo uradili ili imamo u planu.
Prosperitet lokalnih sredina

PU „Lokal pres” počinje sa realizacijom projekta pod nazivom „Prosperitet lokalnih sredina”,u ponedeljak 7. decembra 2009. godine. Projekat ce biti finansiran od strane Ministarstva kulture Srbije.   Projekat „Prosperitet lokalnih sredina” će se realizovati u narednih šest meseci kroz osamdeset istraživačkih tekstova u deset lokalnih sredina.Svaka redakcija koja učestvuje u ovom projektu će pisati po […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi kao politički lideri u Srbiji

PU „Lokal pres” od ponedeljka, 25. maja počinje sa realizacijom projekta pod nazivom „Mladi kao politički lideri u Srbiji” uz finansijsku pomoć NED. Ovaj projekat predstavlja serijal od 20 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji su dostupni za prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 25. maja 2009. godine na saјtu www.localpress.org.rs.   […]

DETALJI O PROJEKTU
Ekološki korak

PU “Lokal pres“ od ponedeljka, 24.novembra 2008. godine je započeo realizaciju projekta pod nazivom ”Ekološki korak” koji je delom  finansiran od  strane Ministarstva kulture Srbije   Projekat “Ekološki korak“ će biti realizovan tokom 5 meseci kroz 15 istraživačkih tekstova u pet lokalnih sredina.Svaka od redakcija lokalnih novina pisaće po 3 teksta u odredjenim tematskim krugovima: […]

DETALJI O PROJEKTU
Žene na lokalnim političkim scenama

PU „Lokal pres“ od ponedeljka, 6.oktobra 2008. godine je započeo realizaciju projekta pod nazivom „Žene na lokalnim političkim scenama“ koji finansira Norveška Narodna Pomoć Projekat pod nazivom „Žene na lokalnim političkim scenama“ predstavlja serijal od 8 tekstova čija tema je analiziranje uloge i zastupljenosti žena u političkom životu lokalnih sredina. Tekstove pišu novinari lokalnih redakcija […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi i politički izazovi

PU „Lokal pres“ od ponedeljka, 3. marta 2008. godine započelo je realizaciju projekta koji finansira NED. Projekat Mladi i politički izazovi predstavlja serijal od 20 tekstova čija tema je sagledavanje angažovanja mladih u različitim partijama u lokalnim sredinama. Na osnovu tih informacija i razgovora sa onima koji postaju glasači može se sačiniti slika o političkim […]

DETALJI O PROJEKTU
Mladi i nacionalizam

PU “Lokal pres“ od ponedeljka, 7. januara 2008. godine započelo je realizaciju projekta koju finansira Norveška Narodna Pomoć Projekat Mladi i nacionalizam predstavlja serijal od 11 tekstova čija tema je sagledavanje svih pokazatelja u lokalnim sredinama koji su vezani za rast i ekspanziju nacionalizma medju mladima. Tekstove pišu novinari lokalnih redakcija i dostupni za prenošenje […]

DETALJI O PROJEKTU
Opportunity banka udvostručila kreditni portfolio

Od maja 2007. kada se transformisala iz Štedionice, Opportunity banka je udvostručila ukupne plasmane mikro, malim preduzećima i poljoprivrednicimaOpportunity banka je od dobijanja licence od Narodne banke Srbije (maj 2007.) isplatila 2100 kredita u ukupnom iznosu od 15,5 miliona evra što je za 100% povećalo ukupan kreditni portfolio ove banke, čije je osnovno opredeljenje podrška […]

DETALJI O PROJEKTU
Poseta Republici Poljskoj

Dvadeset mladih poljoprivrednih proizvođača iz Srbije tokom novembra provešće 7 dana u tri poljske poljoprivredne oblasti i upoznati se sa novim proizvodnim sistemima i tehnologijama kao i životom na evropskom selu. Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Ambasadom Republike Poljske i partnerskom organizacijom Fondacija za podšku programima poljoprivrede (FAPA) iz Poljske, a u okviru […]

DETALJI O PROJEKTU
Privatizacija medija – monitoring

Projekat NPA PU „Lokal pres“ od ponedeljka, 24.septembra 2007. godine započela je realizaciju projekta koju finansira Norveška Narodna Pomoć Projekat Privatizacija monitoring predstavlja serijal od 8 tekstova čija tema je sagledavanje situacije nakon privatizovanja lokalnih pisanih medija, kako oni sada rade, sa kojim problemima i promenama se susreću. Tekstove pišu novinari lokalnih redakcija i dostupni […]

DETALJI O PROJEKTU
Inflacija u avgustu ubrzava, NBS podigla referentnu stopu

Inflacija u avgustu ubrzava, a ono što je posebno bitno je i da bazna inflacija (koju čine cene proizvoda koje nisu pod direktnom kontrolom države) u avgustu dostiže visok nivo, beležeći mesečnu stopu rasta od 1,1%, najveću još od novembra 2005. Podsećamo da je u celom drugom kvartalu bazna inflacija pokazivala znake blagog ubrzavanja (posebno […]

DETALJI O PROJEKTU
Opportunity štedionica iz Novog Sada postala je Opportunity banka

Dobijanjem licence od strane NBS krajem aprila 2007. godine, Opportunity štedionica a.d. Novi Sad počela je u Srbiji da posluje kao banka – prema Zakonu o bankama, ona je iz statusa štedionice prešla u status banke, uz dokapitalizaciju od 5 miliona evra Akcionari Opportunity banke a.d. Novi Sad su: Opportunity Transformation Investments, Inc. 63,51%, EBRD […]

DETALJI O PROJEKTU
Biznis servis informacije
DETALJI O PROJEKTU
Mladi i ekstremizam

Projekat NED PU „Lokal pres“ od ponedeljka, 12. marta započelo je sa realizacijom projekta pod nazivom Mladi i ekstremizam uz finansijsku pomoć NED. Ovaj projekat predstavlja serijal od 20 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji su dostupni za prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 12. marta 2007. godine na sajtu www.localpress.org.yu. Učešće […]

DETALJI O PROJEKTU
Privatizacija lokalnih medija

Projekat NPA PU “Lokal pres“ je od ponedeljka, 5. marta započelo realizaciju projekta pod nazivom Privatizacija lokalnih medija uz finansijsku pomoć Norveške narodne pomoći. Projekat Privatizacija lokalnih medija predstavlja serijal od 7 istraživačkih tekstova koje pišu lokalni novinari i koji će biti dostupni za prenošenje svim redakcijama svakog ponedeljka počev, od 5. marta 2007. godine […]

DETALJI O PROJEKTU
Pravna služba pri kancelariji PU «Lokal pres»

Projekat NPA Početkom 2007. godine kancelarija Norveške narodne pomoći nastavila je projekat pravne pomoći članicama Lokal presa koji je započeo krajem 2004. godine. Uz finansijsku pomoć NPA aktivnosti će se odvijati do kraja maja 2007. godine. U trenutku osnivanja pravne pomoći protiv članica lokalnih medija «Lokal pres», vođeno je 55 sudskih slučajeva. Danas, tri godine […]

DETALJI O PROJEKTU
1 2 3 4