“Znanjem do ravnopravnosti”

Znanjem do ravnopravnostiUdruženje “Edukacioni centar” Leskovac u saradnji sa Udruženjem “Veles” iz Vladičinog Hana realizuju projekat pod nazivom “Znanjem do ravnopravnosti”, koji je finansijski podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava u okviru konkursa “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”.

U okviru planiranih projektnih aktivnosti, 9. i 10. oktobra 2015. godine, održana je dvodnevna obuka nastavnika i stručnih saradnika za obrazovanje mladih iz oblasti ljudskih prava. Reč je o obuci koja je akreditovana u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2014/15. i 2015/16. Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).

Teme koje su prezentovane tokom obuke odnosile su se na ljudska prava, ravnopravnost i diskriminaciju, ali i na tehnike i alate koji su neophodni u procesu edukacije mladih iz ovih oblasti. Nakon obuke, nastavnici i stručni saradnici će učenicima u svojim školama realizovati iste ili slične radionice iz oblasti ljudskih prava. U interaktivnoj obuci učestvovali su predstavnici iz 18 srednjih i osnovnih škola sa teritorije Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
Obuci su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava u okviru sprovođenja monitoringa projekta.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama

Aktivnosti u okviru projekta ‘’Primena medijske regulative u lokalnim zajednicama’’ se sprovode putem organizovanja tri tematske debate u Boru, Kruševcu i Leskovcu i realizacije izveštaja o pritiscima na članice PU ‘’Lokal pres’’ tokom 2019. godine. Na debatama  će lokalni mediji, lokalne OCD i lokalne uprave biti informisani o ključnim elementima medijske strategije i najboljim načinima […]

DETALJI O PROJEKTU
Romkinje u Srbiji – život iza (ne)vidljivih zidova

Cilj projekta je unapređenje informisanja romske i neromske zajednice o položaju Romkinja u šest gradova Srbije, mogućnostima za ostvarivanje prava na obrazovanje, zapošljavanje, socio-ekonomskih prava, prava na zdravstvenu zaštitu i ličnih prava, te značaju prepoznavanja različitih vidova diskriminacije u društvu, te unapređenje informisanja romske i neromske zajednice, predstavnika udruženja građana i donosilaca odluka na lokalu […]

DETALJI O PROJEKTU