“Znanjem do ravnopravnosti”

Znanjem do ravnopravnostiUdruženje “Edukacioni centar” Leskovac u saradnji sa Udruženjem “Veles” iz Vladičinog Hana realizuju projekat pod nazivom “Znanjem do ravnopravnosti”, koji je finansijski podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava u okviru konkursa “Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”.

U okviru planiranih projektnih aktivnosti, 9. i 10. oktobra 2015. godine, održana je dvodnevna obuka nastavnika i stručnih saradnika za obrazovanje mladih iz oblasti ljudskih prava. Reč je o obuci koja je akreditovana u Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za školsku 2014/15. i 2015/16. Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV).

Teme koje su prezentovane tokom obuke odnosile su se na ljudska prava, ravnopravnost i diskriminaciju, ali i na tehnike i alate koji su neophodni u procesu edukacije mladih iz ovih oblasti. Nakon obuke, nastavnici i stručni saradnici će učenicima u svojim školama realizovati iste ili slične radionice iz oblasti ljudskih prava. U interaktivnoj obuci učestvovali su predstavnici iz 18 srednjih i osnovnih škola sa teritorije Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
Obuci su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava u okviru sprovođenja monitoringa projekta.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0

PROJEKTI

JAVNI POZIVI/KONKURSI

Aktuelni javni pozivi i konkursi za sufinasiranje medijskih sadržaja novinarske i medijske nagrade…

DETALJI O PROJEKTU
MLADI

PU Lokal pres u partnerstvu sa MDI, KOMS i Novim magazinom sprovodi projekat pod nazovom MLADI, Cilj projekta je podška građanskom aktivizmu mladih jačanjem njihovog medijskog prisustva. Ideja projakta je da osposobi mlade ljude znanjem i alatima potrebnim za zastupanje njihovih interesa u medijskoj sferi, senzibilizacija i motivisanje medija da integrišu mlade I teme od […]

DETALJI O PROJEKTU
Abeceda u zagovaranju za medije i mlade

PU Lokal pres u periodu od 14. aprila 2019. do 31. oktobra 2019. godine sprovodi projekat pod nazovom “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade”. Opšti cilj projekta “Abeceda u zagovaranju za medije i mlade” je jačanje demokratskog društva u Srbiji , utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu i doslednoj demokratskoj praksi. Specifični […]

DETALJI O PROJEKTU